A rajz látvány

Garay Nagy | Művészeti Stúdió | vilagitojegkocka.hu : Művészeti iskola
  • Cím: Dunakeszi, Fő út 5.
  • Célom ezzel a bloggal, hogy olyan gyakorlati segédletet hozzak létre, ami használható iskolai keretek között is, nem csak délutáni foglalkozásokon.
  • Decentralizáció a szemészetben
  • Rajz-vizuális tanfolyam a Kisképzőben - középiskolásoknak | vilagitojegkocka.hu
  • Rajzoktatás – GALÉRIA rajziskola - Farkasvölgyi Art - hatékony képzés
  • Kapcsolat Ifjúsági kurzus Természet utáni ábrázolás, szerkezetépítés, tanulmányrajzok készítése játékos módon 10 éves kortól ajánlott.

A tantárgy célja másrészt, hogy a tér és formaalkotás területén adjon inspirációt, a vizuális gondolkodás logikáját és a vizuális nyelv működését megismertesse, a vizuális nyelvi alapműveleteket a gyakorlatban használva rajzban és makett építésben egyaránt. A tantárgy célja harmadrészt, hogy a rajzi és téralkotási feladatokat összekapcsolja és a látvány puszta ábrázolásán túllépve a rajzi gyakorlatokat is a tudatos vizuális nyelvhasználat és a téralkotás alapproblémaira fókuszálja.

Az egész félév során a feladatokat előadások kísérik, ilymódon az elméleti tudást szorosan össze kívánjuk kapcsolni a gyakorlati munkával, mintegy megalapozva, reflektált alkotó és kutató munkává téve mind a rajzolást, mind a tér és formaalkotást.

E mellett a tantárgyat végigkísérik a digitális kommunikációval kapcsolatos feladatok és gyakorlatok. Egy alkalmat szentelünk a digitális fotográfiának, amivel célunk a fotó használat, a képalkotás magasabb fokú tudatosságát elérni a hallgatóknál, illetve segítjük a saját művek, rajzok és makettek dokumentálásához kötődő digitális utómunkákban a rajz látvány jártasság megszerzését.

A rajzolás során tudatosítjuk az egy, két,illetve három iránypontos perspektíva alkalmazhatóságának lehetőségeit és működésének különbségeit.

nagy íjak látványa a látás 13 évesen romlik

A rajzon transzparensé tesszük a falakat és födémeket és többet mutatunk meg az épületből, mint amit a szem vagy a kamera láthat. A teret be kell járni és a több szempontból különböző időpillanatokban látottakat egyetlen rajzon kell összegezni. A rajz úgy kell hogy megjelenjen, mint az épületről szerzett tudásunk finom esszenciája, amely nem a felszínen látható részleteket ábrázolja, hanem láthatóvá teszi a felszín mögötti egyébként nem látható összefüggéseket is.

a látás normális, ha a szemnek fáj kifejezések a látásról

Vertikális és horizontális komplex téri elemek sorolása, eltolása, csúsztatása, elforgatása, tükrözése révén hozunk létre kreatív módon rajzban finoman glaukóma és látás architektonikus struktúrákat. A makett feladat a derékszögű kapcsolatokra fókuszál, az ortogonális rendszerben való téri gondolkodás lehetőségeit kutatja inspirációt merítve a tradicionális japán építészet és a XX.

edzéssel javíthatja a látását hogyan javíthatja a látását mínusz

Az építészeti terek rajzolásánál a külső és belső terek ábrázolása a rajz látvány azt kutatjuk, hogy a rajz eszközével hogyan tudunk láthatóvá tenni olyan alapvető összefüggéseket, téri viszonylatokat is amelyek a szem vagy a kamera számára láthatatlanok.

Egy alkalmat szentelünk a digitális fotográfiának, amivel a fotó használat, a képalkotás magasabb fokú tudatosságát igyekszünk elérni a hallgatóknál.

rövidlátás öregségre miért vált zavarossá a látás

Inspiráljuk a képi gondolkodásban, a kompozícióban, a képi ritmusban, a képi szerkezetben, a megvilágításban rejlő lehetőségek megismerését és kutatását.

Fontos információk