Minőség különböző szempontok szerint,

Betegek bevonása A betegek bevonása egyre meghatározóbb lesz az egészségügyi ellátásban. Felmérésekkel vagy más módszerek segítségével egyre többen kérik ki betegeik véleményét arról, hogy szerintük mennyire felel meg számukra a kapott egészségügyi ellátás. Ma már egyre több külföldi példa van arra is, hogy a betegek rendszeresen bevonása kerülnek szakmai standardok kialakításába és a teljesítmény felmérésébe.

Az orvos elsőrendű kötelessége, hogy tudását oly módon alkalmazza, amely egyfelől elősegíti a beteg gyógyulását és egészségvédelmét, másfelől és egyidejűleg tiszteletben tartja a beteg autonómiáját.

Minden beteg önálló személyiség, az orvosnak és az egészségügyi személyzetnek a beteggel való kapcsolatában az egyenrangúság elvét mindig szem előtt kell tartani.

milyen gyakorlatok helyreállítják a látást alaplátás táblázat

Az egészségügyi dolgozók és a szolgáltatásaikat igénybe vevő emberek közötti határvonalat tehát hazánkban is újra kell gondolni. Az egészségügyi dolgozóknak a betegeket olyan felhasználóknak kell tekinteniük, akik felelősségteljesen veszik igénybe az egészségügy szolgáltatásait.

Navigációs menü

Elvárják tőlük, hogy nagyobb felelősséget vállaljanak egészségükkel szemben mindazon területeken, amelyeket közvetlen kontroll alatt tarthatnak, úgy mint a dohányzás, alkoholfogyasztás, tréning és egyéb olyan életmódi szokások, amelyek kihatnak az egészségre. A kulcskérdés az, hogyan lehetne igazán eredményessé tenni a betegek szerepét ebben a munkában.

Az oktatáson kívül, amely inkább passzív kapcsolatnak tekinthető, a felméréseken, a betegelégedettségi vizsgálaton túl külföldi példa alapján szükséges az intézmények és a civil szervezetek kapcsolatát is erősíteni és véleményület kérni egyes stratégiai döntések során. Megfelelő információ A beteg jogosult minden rá vonatkozó tény és adat megismerésére, ez az orvos tájékoztatási kötelezettsége. Megjegyzendő azonban, hogy a betegnek is van tájékoztatási kötelezettsége orvosával szemben.

A betegek tájékoztatását az Egészségügyi Törvény szabályozza, ugyanakkor a megfelelő tájékoztatás kihat a betegelégedettségre is, hiszen a nem megfelelő színvonalú tájékoztatás elégedetlen betegeket eredményez. Az egészségügyi minőségbiztosítás elvei alapján a beteg a szolgáltatást kérő, az orvos pedig a szolgáltatást nyújtó személy.

Bár a beteg nem tudja objektíven megítélni a gyógyítás folyamatát, annak eredményességét, ugyanakkor véleményt alkot arról, hogy meggyógyították-e, jól gyógyították-e.

Zelinsky 1 felelős a nappali látásért

Ezt a tényt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a rossz tájékoztatás a beteg elégedetlenségének forrása lehet. Ha a beteg nem kapja meg a megfelelő tájékoztatást gyógyulása reális esélyéről, a gyógyítással elérhető állapotról, életminőségről, az intézmény elégedetlen beteget produkál: a beteg úgy érzi, nem gyógyították meg, rosszul kezelték, ő a betegség előtti állapot visszaállítását remélte.

A csalódott beteg pedig lényegesen szélesebb körben híreszteli elégedetlenségét, mint elégedett társa. Az orvos tájékoztatási kötelezettségének megszegése, a tájékoztatás hiánya vagy elégtelensége látomás 2 75 az minőségügyi elvek megsértése mellett komoly jogi következménnyel is járhat.

Tágabb értelemben a megfelelő információhoz tartozik a betegadatok, az orvosi és ápolási adatok megfelelő kezelése, a minőségi szempontok megvalósulása. A betegek adatainak kezelése, a titoktartás, de a betegek állapotát kezelését leíró, meghatározó szakmai adatok megfelelősége is az egészségügyi minőségbiztosítás meghatározó komponense. Orvosi titok megtartása Orvosi titok a gyógykezelés során az adatkezelő tudomására minőség különböző szempontok szerint minden egészségügyi és személyazonosító adat.

Az adatkezelőre vonatkozik az orvosi titoktartás. Ezt még olyan betegellátóval orvos, ápolónő stb. Ez alól csak a beteg írásos hozzájárulása ad felmentést, illetve ha a továbbítás a törvény alapján kötelező.

Pro-Qaly - Minőség az egészségügyben | Betegeknek

Személyek jelenléte a gyógyítás során Ugyancsak nincs szükség külön engedélyre, ha oktatási célból vannak jelen a gyógyítással szorosan nem kapcsolatos személyek, de a beteg figyelmét erre is fel kell hívni, továbbá arra, hogy ezt minden hátrányos következmény nélkül megtilthatja. Tájékozott beleegyezés A tájékozott beleegyezés úgy definiálható, mint "az orvosi beavatkozás akaratlagos és nem kikényszeríttet elfogadása a beteg által, miután az orvos feltárta előtte a beavatkozás természetét, kockázatait és előnyeit, valamint az alternatívákat kockázataikkal és előnyeikkel együtt".

távollátás rövidlátással emberi látás vitaminok

A beleegyezési folyamat elsődleges célja a beteg autonómiájának védelme: az orvos bátorító, bíztató és nyílt kommunikációs folyamatban lehetővé teszi a beteg számára, hogy megtegye a saját választását. Fontos elismerni a betegnek azt a jogát, hogy orvosi kérdésekben saját döntést hozzon, egészen addig terjedően, hogy visszautasítja az ajánlott orvosi kezelést.

Az elfogadás vagy a visszautasítás szabadságát mind a törvény, mindaz etika támogatja és védi.

Minőségmenedzsment

Orvosi kezelést, beavatkozást, műtétet a beteg beleegyezése nélkül végezni nem szabad. Az érvényes beleegyezésnek a következő kritériumoknak kell megfelelnie: A beteg a beleegyezést szabadon és önkéntesen adta kierőszakolt vagy gyógyszer hatása alatt tett beleegyezés érvénytelen.

A beleegyezésnek fednie kell az elvégzett beavatkozást. Egy beavatkozáshoz adott beleegyezés nem érvényes egy másik beavatkozásra. Általában a beleegyezés a beavatkozásra felhatalmazott személyre szól.

rossz látás húzza a szemet szitakötő szeme látása

A beleegyezés tájékoztatáson kell alapuljon. A beleegyezést adó személynek erre törvényes felhatalmazással kell rendelkeznie ez a probléma speciális esetekben merül fel, így: eszméletlen betegnél, szellemileg erre képtelen személynél és kiskorúaknál.

rövidlátás és szemgyakorlatok fórum csepp a látás javítása érdekében

A tájékozott beleegyezés megadása ne csak minőség különböző szempontok szerint legyen, hanem a kezeléssel kapcsolatos minden fontos információ megismerése alapján történjen! Az egészségügyi adatok minőségének kérdései Adatvédelem Az A törvény rendelkezik mind az adatok dokumentáció tárolásáról, mind az adatok kezeléséről, illetve az ahhoz kapcsolódó titoktartásról.

A törvény értelmében egészségügyi dokumentáció minden olyan adat, amely a gyógykezelés során jutott a betegellátó tudomására. Ennek megfelelően nemcsak a kórlapok, hanem az ambulanciák, szakrendelések, illetve a laboratóriumi stb. Az adatokat ambuláns és a szakrendelések kartonjait is minimum 30 évig, a zárójelentést 50 évig kell megőrizni oly módon, hogy az - a törvény előírásának szellemében - az egészség megőrzésének elősegítésén és a közegészségügyi érdekből szükséges tevékenységen kívül, megfeleljen a beteg állapotának nyomon követését előíró feladatnak is.

Az adatok tárolását oly módon kell megoldani, hogy ahhoz illetéktelen ne férjen hozzá és biztosítani kell a megrongálódástól, megsemmisítéstől. Az adatokat utólag javítani, kitörölni nem szabad. A betegekkel kezelésével kapcsolatos adatoknak két csoportja van: egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, betegségére, halálára vonatkozó bármely adat, függetlenül attól, hogy az miként jutott tudomásra.

Az adatok kezelésének célja A személyi, illetve az egészségügyi adatok kezelése történhet a gyógyítással kapcsolatban, oktatás, epidemiológiai elemzések és statisztikai vizsgálat céljára, tudományos célból, illetve társadalombiztosítás ellátások érdekében, továbbá egyéb jogi, illetve közigazgatási célból.

Tartalomjegyzék

Statisztikai adatkezelés Statisztikai célú adatkezelés során a beteg azonosítási adatai nélkül kell kezelni, illetve a személyi adatok csak a beteg írásos beleegyezése után továbbíthatók. Tudományos adatkezelés Tudományos célból történő adatgyűjtés csak az intézetvezető, vagy az adatvédelmi felelős engedélyével végezhető. Ennek megtagadását írásban kell indokolni. Az adatkezelést a beteg azonosíthatósága nélkül kell végezni. A tudományos célból gyűjtött adatokról olyan másolat sem készíthető, amelyben a személyi adatok szerepelnek.

Az adatok továbbításának engedélyezése Az adatok továbbítását kivétel a törvényi előírások a betegnek külön nem kell engedélyezni, de fel kell hívni a figyelmét erre a lehetőségre, továbbá arra, hogy ezt írásban megtilthatja. Az adatok kezelésének diszkréciója A beteg azon joga, hogy döntéseket hozzon saját kezelésével kapcsolatban, magába foglalja azt a jogot is, hogy eldöntse, hogyan és kivel közöljék a rá vonatkozó orvosi információt.

Az autonómia elve az orvos kötelességévé teszi, hogy tiszteletben tartsa a beteg önrendelkezési jogát. Az orvosi ellátás során előállhatnak esetek, amikor a vegetáriánus jövőképpel magánszférájának védelmezése egy harmadik személy ártalmára lehet.

Ilyenkor az egymással vetélkedő etikai elvek, az adott helyzet és a szemben álló érdekek elemzése segíti az orvost helyes döntés meghozatalában, de általánosságban az orvosnak a bizalmas információk védelmére vonatkozó kötelezettsége felette áll az egyébkötelezettségeknek.

  1. Minőségmenedzsment | Digitális Tankönyvtár
  2. Kínai orvoslás látás
  3. A TQM[ szerkesztés ] A vállalatok természetes törekvése, de erre ösztönzi őket az egyre élesedő verseny is, hogy minél hatékonyabban, minél jobb minőségű terméket állítsanak elő.
  4. TQM – Wikipédia

Az orvosé az elsődleges felelősség, hogy morálisan igazolt, a beteg személyiségi jogait tiszteletben tartó döntések szülessenek. Ehhez hozzátartozik, hogy az orvos az egészségügyi személyzet más tagjainak tevékenységéért is felelős, mivel irányítási és ellenőrzési kötelezettsége is van. Az egészségügyi dokumentáció minőségi gyakorlata A betegek gyógyításához, megfelelő kezeléséhez az előzményi adatok, korábbi vizsgálatok eredményei segítséget nyújtanak, ezért előre tervezett orvosi vizsgálatnál, korábbi betegségekkel, műtéttel kapcsolatos adatokat, laboratóriumi eredményeket, a szedett gyógyszerek listáját mindenki hozza magával, mert ezzel elkerülhetők felesleges vizsgálatok, vagy olyan gyógyszerek alkalmazása, ami a már szedett gyógyszerekkel esetleg káros kölcsönhatásban van.

A beteg ellátásával kapcsolatos minden tényt: kórelőzményt, panaszt, vizsgálatot, leletet, konziliumot, diagnózist, kezelési javaslatot, döntést, a beteg felvilágosítását és beleegyezését, továbbá az elvégzett kezelést és beavatkozást írásban kell rögzíteni.

Az így keletkezett dokumentációnak illetékes személy számára hozzáférhetőnek, illetéktelenek számára hozzáférhetetlennek kell lennie, és azt a törvény által előírt ideig meg kell őrizni.

A betegnek joga van, hogy a rá vonatkozó orvosi dokumentáció bármely részéhez hozzájusson, abba betekinthessen, arról ellenszolgáltatásért másolatot kapjon. A beteg ellátását végző egészségügyi intézmény az eredeti dokumentációt, a bírósági megkeresésre köteles a bíróság rendelkezésére bocsátani.

Mi a minőségirányítási rendszer és miért fontos ez a betegeknek? Miinőségirányítás alatt a menedzsmentnek a minőségügyi alrendszerrel összefüggő valamennyi tevékenységét értjük, amely magában foglalja a minőség politikát, a minőségre vonatkozó esetleges felsővezetői deklarációt "minőségmissziót"a minőségi célok meghatározását, a minőségtervezést, a minőségszabályozást, a minőségbiztosítást, a folyamatos minőségjavítást-fejlesztést, a minőségellenőrzést. A minőségbiztosítás az egészségügyi szolgáltatás minőség különböző szempontok szerint ellenőrzéséhez csatlakozó olyan folyamatosan működő, visszacsatoló rendszer, amely a minőségtői való eltérést azonnal jelzi és beindítja a korrigáló mechanizmusokat, azonosítja a hibáért felelőssé tehető tényezőket, személyeket, a hibát előidéző faktort kiküszöböli minőség különböző szempontok szerint ezen a ponton az ismételt hibák megelőzését szolgáló ellenőrző mechanizmusokat épít.

A minőségirányítás és ezen belül a minőségbiztosítás bevezetése, elterjesztése a betegek és hozzátartozóik érdekeit is szolgálja, mivel számukra garanciát jelent ellátásuk és a bérükből levont járulék hasznosulása szempontjából egyaránt. A minőségügy alapelemeinek oktatásával az egészségügyi ellátás haszonélvezőit a még nem betegeket, a már betegeket és a volt betegeket célozzák meg azzal a szándékkal, hogy azok hatékonyan tudják felhasználni a nyújtott kezelést, és részt vegyenek a betegségek kezelésének minőség különböző szempontok szerint az egészség fenntartásában, és egészségügyi szükségleteinek kielégítésében.

A minőségi ellátás érdekében hatékony lehetőség az önellátás irányelveinek hogyan lehet kiszámítani a látás dioptriáját és terjesztése, melyek egyrészt segítenek megelőzni a betegségeket, illetve kialakulásuk esetén időben történjen orvosi beavatkozás, másrészt csökkentheti a felesleges vizsgálatok és megjelenések számát, ezzel lehetővé téve a ténylegesen kezelést igénylőkre fordítható idő növelését, mely a minőségi munka egyik feltétele.

Erre minden módszert fel kell használni, a telefonos segélyvonalakat, az egészségügyi kockázatok felmérését célzó vizsgálatokat, a munkahelyi alapon szervezett felhasználói oktatás, és a felhasználói egészségügyi oktatóanyagok egyaránt minőség különböző szempontok szerint és az elektronikus tájékoztatás különböző formáit, köztük az Internet nyújtotta lehetőségeket.

Ennek szellemében készült ez az összefoglaló, melynek célja tehát, hogy az egészségügyi intézményekben folyó minőségügyi munkát mindenki megértse és az ellátás javításához — közös érdekként — mindenki hozzá tudjon járulni. Az emberek különbözőek. Hogyan lehet standardizálni az ellátásukat? Talán érdemes egy idézettel kezdeni: "A variációk azonosítása és analízise a minőség elemzésének alapvető ipari alkalmazásai közé tartozik. A klinikai gyakorlat szükségtelen variációinak a kiküszöbölése talán hasonlóan emeli a minőséget az egészségügyben is".

Ilyen standardizálásnak elsősorban a betegek érdekében van szükség. Minőség különböző szempontok szerint a gyógyítás eredményességét és csökkenteni a beavatkozás kockázatát. Egyszerű példa. A további vizsgálatok, illetve a kezelés szempontjából lényeges, hogy a vérnyomás előre megadott módon, standard körülmények között történjen.

Nem megfelelően végzett vérnyomásmérés esetén nőne a magasvérnyomás gyakorisága, feleslegesen kapnának minőség különböző szempontok szerint a betegek. Egy másik példával szemléltetve a kérdést. Bár különbözőek vagyunk, senkinek nem jutna eszébe az, hogy nekem más a normál vérnyomás felső határa, mint a többieknek. Természetesen életkortól, társult betegségtől, illetve előzménytől függően egyéni eltérések lehetnek, de ezeknek az értékeknek a javasolt vérnyomás intervallumon belül kell lenniük.

Ugyancsak szükséges egységes standardokra a betegfelvétel során alkalmazott dokumentációnál, az elvégzett laboratóriumi vizsgálatoknál vagy az ápolásnál. Minden olyan folyamatban, aminél az individuális különbségnek nincs jelentősége, sőt az általánosan igazolt eljárástól való eltérés veszélyes lehet. Különösen fontos a szabványok alkalmazása azokban — a beteg által sokszor nem is észlelt — háttér tevékenységeknél, mint pl.

Kutatási eredmények igazolják, hogy az egészségügyi ellátás során mindegyik hiba előfordulhat.

rövidlátás fizikai szemvizsgálat férfiak számára

A könyvben közzétett különböző kutatások a kórházi tevékenységek körében igen nagy arányban előforduló ellátási hibákat tárták fel. Eszerint az ellátási hibák következtében nagyjából annyian halnak meg évente az Egyesült Államokban, mint emlőrákban, vagy közlekedési balesetekben, és háromszor annyian, mint AIDS-ben. A közölt adatok felhívták a figyelmet az ellátás minőségének hibáira.

Néhány évvel később, az elkezdődött minőségfejlesztés eredményeként több mutatónál már lényeges javulás volt igazolható, bár néhány betegségnél pl. Bizonyítékokon alapuló ellátás Sem szakmai, sem etikai szempontból nem mindegy, hogy milyen adatok vagy ismeretek alapján történik a diagnózis vagy a kezelés. A minőségbiztosítás számon kéri az egészségügyi intézményektől, hogy milyen bizonyítékaik vannak arra, hogy az általuk alkalmazott eljárások megfelelnek a tudomány mindenkori állásának, hatékonyak és alkalmazásuk alacsony kockázattal jár a betegekre.

A bizonyítékokon alapuló orvoslás tehát a klinikai kutatások eredményeinek folyamatos és szisztematikus alkalmazását jelenti a mindennapi orvosi gyakorlatban. Fontos segítséget nyújt abban, hogy elkerüljük az orvosi döntéshozatal során a szubjektív értékítéletet, a hagyományok kellő kritika nélküli követésében, illetve a molekuláris vagy sejtszintű kutatások eredményeinek általánosításában rejlő buktatókat.

Azt az orvosi folyamatot, amikor az egyes beteg kezelése során hozott döntések az elérhető legjobb bizonyítékon alapulnak, bizonyítékokon alapuló orvoslásnak nevezzük.

Fontos információk