A nők és férfiak különbségei

Nők és férfiak: miért is vagyunk mások?

Garantáltan botrányt akarsz a buliban? Szavaztasd meg a haverokat arról, hogy mit gondolnak az alábbi tucatnyi kérdésről: A férfiak és a nők átlagos testmagassága különbözik egymástól.

A férfiak és a nők biológiailag különböznek egymástól, ezért észszerű, hogy külön nőgyógyászat létezik. A két nem fizikai erőnlétben különbözik egymástól, ezért is versenyeznek külön a nők és a férfiak.

A nők és a férfiak agya különbözik egymástól. A férfiak és a nők matematikai képességei különböznek egymástól. A férfiak agresszívabbak, mint a nők, a nők szociálisan érzékenyebbek, mint a férfiak.

A nők és a férfiak szellemi képességei, érdeklődési területei különböznek egymástól. A nők viselkedését a nők és férfiak különbségei a hormonális ciklusuk. Mivel a gyógyszervizsgálatok zömét férfiakon végzik, ezért a nők esetében alkalmazásuk megbízhatatlanabb.

Egy orvos számára a páciens etnikumának ismerete fontos információ lehet a diagnózis meghatározása során. Ahogy Richard J.

a nők és férfiak különbségei

Herrnstein is bemutatta, az intelligencia szintje a rasszok között rossz látás demotivátorok. Vélhetően már itt, olvasás közben valahol a lista felénél elvesztettem olvasóim egy részét.

Ők már vadul kalapálnak a billentyűzeten, hogy jól beolvassanak nekem egy Facebook-üzenetben. Ugyan még semmit sem írtam arról, hogy az egyes állításokkal mennyire értek egyet, de a kérdések némelyikének puszta megemlítése már szentségtörésnek — de legalábbis a politikai korrektség felrúgásának — minősül. No persze nem mindegyik ilyen, vagy legalábbis nem egyformán, és épp ez az érdekes.

Ez a férfiak és a nők agya közötti különbség

A témák mindegyike felfogható egy tudományos kérdésnek, ugyanakkor valahogy a lista jó része az etikai érzékünket is megmozgatja. Vannak, akik a tudományos eredményeket próbálják felhasználni etikai meggyőződésük alátámasztására, mások meg legszívesebben betiltanák az ilyesféle tudományos kutatásokat, azonnal eugenetikát, rasszizmust, szexizmust kiáltva.

Ha ezzel kapcsolatban valamiben viszonylag határozott véleményem van és ez is csak véleményaz az, hogy a tudományos kutatási eredményeket és az etikai megfontolásokat nem szabad szorosan összekapcsolni.

A tudomány informálhat minket arról, hogyan működik a világ, ezt célszerű figyelembe vennünk döntéseink meghozatalában.

De azt, hogy mit gondolunk jogról, emberi méltóságról, ezenkívül még a nők és férfiak különbségei körülmények is befolyásolják. Még ha a tudomány igazolná is, hogy vannak különbségek nemek vagy rasszok között, abból sem következne, hogy a szexizmus vagy rasszizmus helyes. Ha tehát legalább időlegesen félretesszük a politikai korrektséget a tudományos kutatás szabadságának szellemében, akkor nézzük meg, hogy az ilyen témákat vizsgálva milyen típusú kérdéseket tesz fel egy kutató, és milyen válaszokat kaphat, kap!

Mivel szeretünk mindent kategóriákba sorolni, jól elkülönülő dobozokba pakolni, ezért gyakran kérdezzük, hogy személyek, tárgyak vagy jelenségek egy halmaza felosztható-e ilyen szigorúan elkülöníthető kategóriákba. Ez sok szempontból kényelmes dolog.

Nem gendervita: van-e különbség a női és a férfiagy között?

Kényelmes róla beszélni, érzelmileg viszonyulni hozzá és például viszonylag egyszerű mondjuk a jogalkotásban felhasználni. Persze a természet általában próbál kisiklani e rendszerező hobbitevékenységünk alól mindenféle kivételeket felmutatva, de azért van, ahol egész jól működik a dolog. A múlt heti blogcikkemben tárgyalt biológiai nem kérdése például azért alapvetően ilyen. Bár a cikk éppen a természet által produkált kivételekről — a sokféle típusú interszex formáról — szólt, de azért megállapíthatjuk, hogy biológiai szempontból a férfi és nő kategóriák eléggé értelmesen alkalmazhatók ahogy ott, ebben a cikkben sem igen beszélünk a társadalmi nem, a gender fogalmáról.

Még a biológia szerint sem olyan szimpla a világ, hogy valaki férfi vagy nő és kész A nemek szigorú biológiai meghatározottsága egy téveszme, sem az emberekre, sem az állatokra nem igaz.

a nők és férfiak különbségei

Nem, nem a társadalmi nemekről akarok írni! Ezek a genderőrültek meg azt akarják elérni, hogy mindenki maga döntse el, hogy nőként, férfiként vagy valami köztesként akar-e élni.

14 vicces különbség a férfiak és a nők között

Ilyen például a testmagasság. Értelmesen beszélhetünk alacsonyakról, magasakról, átlagosakról, törpékről és óriásokról, de a köztük levő átmenetek folyamatosak. Az egyszerű dobozok, kategóriák helyett ilyenkor statisztikai fogalmakkal operálhatunk.

a nők és férfiak különbségei

Az emberek átlagmagassága H; X és Y centiméter közé esik kétharmad részük; 10 százalékuk Z centiméternél is magasabb stb. Igazán érzékennyé akkor kezd válni a dolog, amikor komplexebb kérdést teszünk fel, kombinálva a kétféle csoportosítást: van-e különbség a férfiak és nők magassága között?

Vajon egy ilyen vizsgálat kategorikus különbséget mutat-e ki vagy csak statisztikait.

a nők és férfiak különbségei

Azaz minden nő alacsonyabb, mint akármelyik férfi? Elkülönül-e teljesen a magasság a nemek szerint? Nyilván nem.

Az alábbi ábrán egymillió felnőtt testmagasság-eloszlását mutatom amerikai adatok alapján. Nézhetjük, hogy melyik öt centis testmagasság tartomány a legyakoribb a nők illetve férfiak esetén; kérdezhetjük azt, hogy melyik az a testmagasságérték, amelynél egyenlő számban vannak alacsonyabbak és magasabbak ezt nevezik mediánnak ; vagy azt, hogy mi a férfiak illetve a nők magasságának átlaga. Akármelyiket nézzük, látszik, hogy valamivel több, mint 10 cm a különbség.

HPV elleni oltás ből 8-an elkapják? Az oltás védhet a fertőzéstől? Tények és tévhitek a HPV vírusról Magyarországon évente nő veszíti életét méhnyakrákban.

A férfiak átlagosan ennyivel magasabbak a nőknél. De azt is látjuk, hogy a két úgynevezett eloszlásgörbe nagyon átfed egymással. Azaz egyáltalán nem beszélhetünk egyértelmű kategóriákról.

Nők és férfiak: miért is vagyunk mások?

Nem mondhatjuk, hogy az amerikai nők alacsonyak, a férfiak pedig magasak. A nők jó néhány százaléka magasabb egy átlagos férfinál és hasonlóan nem elhanyagolható számban vannak olyan férfiak, akik alacsonyabbak egy átlagos nőnél. Talán hasznosabb abból a nézőpontból megközelíteni a kérdést, hogy ha valakiről tudjuk, hogy amerikai férfi, akkor ez mennyi információt ad nekünk a magasságáról?

Pontosabban mennyivel több információnk van a magasságáról, mintha csak annyit tudnánk, hogy egy felnőtt amerikai?

Ha mondjuk ágyat akarunk ajánlani, akkor magasság szempontjából fontos információ-e a neme? Nem igazán!

a nők és férfiak különbségei

Az egyének közti különbségek jóval meghaladják a férfi és női átlagmagasság közti tizenvalahány centimétert. Mondják ezt úgy is, hogy a csoportokon belüli különbségek nagyobbak, mint a csoportok közti különbségek.

Ilyen esetekben a kategória nő vagy férfi ismerete nem feltétlen haszontalan önmagában, de nem is túlzottan hasznos. Igazából persze nem a testmagasságról akarok beszélni. Van-e különbség a nők a nők és férfiak különbségei férfiak agyi felépítésében, illetve részben ezzel kapcsolatban képességeikben, viselkedésükben? Hogy van-e értelme ilyen kutatásokat végezni, az egy más kérdés, de azt hiszem, hogy ez sem vizsgálható függetlenül az eddigi ismereteinktől. Bizonyos szituációkban bizonyos tudományos kérdésfeltevések értelmesek, kutatásra érdemesek, máskor meg nem.

Sok ilyen kutatást folytatnak, én az évek során egyet néztem meg jobban Vagy három éve néhány kutató személy — férfi és nő — agyfelépítését vizsgálta meg MRI- és fMRI-vizsgálattal különbségeket és egyezéseket keresve.

Az eredmény hasonló volt a testmagasságnál tapasztalttal, csak itt több agyrészlet méretét vizsgálták.

Nők és férfiak

Igen, a különböző agyi területek paramétereinek átlagai különböztek a nők és férfiak között, de az átfedés hatalmas. Azaz az, hogy ha egy páciensről tudták hogy nő, az gyakorlatilag semmiben sem segítette volna a kutatókat, hogy megbecsüljék, hogy ez vagy az az agyi méretparamétere mekkorának fog adódni a vizsgálat során. Még az is jellemző volt, hogy míg esetleg a női páciens egyik mért paramétere alacsonyabb is volt, mint a férfiak eme paraméterének átlaga, egy másik paramétere lehetett éppen a férfi átlag felett.

Azaz nemcsak nagyon átfedő, de mozaikos is volt az eredmény. Persze még inkább vitatottak azok a kutatások, amelyek szellemi képességek nők és férfiak közti eltérését vizsgálják.

a nők és férfiak különbségei

Sokan szeretnék, ha az derülne ki, hogy léteznek ilyen különbségek, mások meg azt preferálnák, ha nem lennének. Ezért is nem felesleges talán ilyen kutatásokat végezni — persze gondosan, prekoncepciók nélkül.

Fontos információk