Jövőkép 20 2020. Versenyfelhívás - Új Jövőkép Tanulmányi Verseny 2020

jövőkép 20 2020
Versenyképes felsőoktatási rendszer Digitális azonnali pénzügyi rendszer A verseny két 2 fordulóból áll.

Szolgáltatás tárgya: Kultúra és vezetésfejlesztés Kezdő dátum: Befejező dátum: A projekt szakmai tartalma: Az első számú vezetővel és a felső vezetői csapattal közösen folytatott fejlesztési munka alapján vezetőképző programok a felső és közép vezetői csapatoknak, csoportoknak. Továbbá egyes szervezeti egységekre vonatkozó működésfejlesztő programok, illetve a teljes vállalati jövőkép megújítását, és annak legörgetését szolgáló fejlesztési folyamat.

Megbízó: Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Szolgáltatás tárgya: Stratégia tervező és megalkotó felső vezetői workshop, ennek szélesebb körben való elterjesztése és megvalósítását célzó akció tervező workshopok. Kezdő dátum: A projekt szakmai tartalma: Stratégia tervező és megalkotó felső vezetői workshop, ennek szélesebb körben való elterjesztése és megvalósítását célzó jövőképtervező workshop.

jövőkép 20 2020

Továbbá a jövőkép legörgetése a szervezetben és hozzá tartozó készségfejlesztő programok megvalósítása. Megbízó: BM Heros Zrt. Szolgáltatás tárgya: Felsővezetői jövőképalkotó és szélesebb körű vezetői véglegesítő workshop.

Nagycsoportos fő jövőkép legörgető műhelymunka. Felső vezetői együttműködés fejlesztő programok kommunikáció, konfliktuskezelési, A projekt szakmai tartalma: Felsővezetői jövőképalkotó és szélesebb körű vezetői véglegesítő workshop.

jövőkép 20 2020

A projekt szakmai tartalma: A vezetői szerep újragondolása és olyan vezetői gyakorlat kialakítása, ami a munkatársak elköteleződését, motivációját növeli, a munkahelyi légkört barátságosabbá teszi.

A folyamat két részre tagolódik: helyzet feltárás, fokos felmérés,és ezen alapuló vezetői értékek kidolgozása, a középvezetők fejlesztése a meghatározott irányok mentén.

A versenyről

Fő fókusz: eredmények feldolgozása, szerepek és elvárások tisztázása Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése Referenciák Megbízó: Sanmina SCI Magyarország Kft.

A projekt szakmai tartalma: Az első számú vezetővel és a felső vezetői csapattal közösen folytatott fejlesztési munka alapján vezetőképző programok a felső és közép vezetői csapatoknak, csoportoknak, továbbá készségfejlesztő programok a vállálat különbözö dolgozói csoportjai részére a stratégialiag fontos irányokhoz kapcsolódó jövőkép 20 2020 mentén.

Megbízó: Benteler Autótechnikai Kft Szolgáltatás tárgya: Vezetői és szakértői utánpótlás program, sori vezetők kiválasztásaa szervezeten belüli jövőkép 20 2020 vezetők és szakértői utánpótlást biztosító munkatársak kiválasztása és értékelése AC és DC.

jövőkép 20 2020

A projekt szakmai tartalma: A főbb elvárások, célok, fejlesztési irányok azonosítása a felső vezetéssel közösen. A szervezeten belüli potenciális vezetők és szakértői utánpótlást biztosító kb.

A program sikerére való tekintettel az első évfolyam után egy második is indult A projekt szakmai tartalma: A vállalat képzési rendszerébe illeszkedő készségfejlesztő tréningek kidolgozása, előkészítése és megtartása.

Továbbá működésfejlesztő a látás helyreállításának további útja a HR csapat részére.

jövőkép 20 2020

A projekt szakmai tartalma: Az első számú vezetővel és a HR területért felelős munkatársakkal egy több lépcsős vezetői készségfejlesztő programsorozat kidolgozása és megvalósítása. Munkavállalói értékelési rendszerek pl.

A szervezeten belüli potenciális vezetők és szakértői utánpótlást biztosító munkatársak kiválasztása Dybenko szemvizsgálat értékelése AC és DC. Majd fejlesztésük.

jövőkép 20 2020

Ezzel párhuzamosan, de ettől függetlenül sori vezetők látás homályos közelében való részvétel.

AC-k előkészítése, szervezése, megtartása Megbízó: KIFÜ - Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség Szolgáltatás tárgya: Felső és középvezetői visszajelzés és készségfejlesztés, fokos vezetői értékelési rendszer kidolgozása Kezdő dátum: A projekt szakmai tartalma: Az első számú vezetővel és a HR területért felelős munkatársakkal egy több lépcsős vezetői készségfejlesztő programsorozat kidolgozása, melynek része volt egy fokos vezetői értékelés kidolgozása, levezénylése és a visszajelzések megvalósítása.

jövőkép 20 2020

Szolgáltatás tárgya: Kultúra és vezetésfejlesztés - teljesítményértékelés Kezdő dátum: A projekt szakmai tartalma: Az első számú vezetővel és a felső vezetői csapattal közösen folytatott fejlesztési munka alapján, sok egyéb fejlesztés mellett a teljesítményértékelési rendszer működtetéséhez szakmai támogatás, ehhez kapcsolódóan vezetők képzése is. Alapelvünk, hogy a legjobb, hosszú távon is fennmaradó megoldásokat egy-egy kihívásra mindig azok tudják megtalálni, akik részesei ma-ának a helyzetnek.

Ők ismerik közelről a probléma részleteit, és bevonásuk növeli az elköteleződést, ezáltal az értékteremtő hozzájárulást. Részletes, testreszabott fejlesztési tervet készítünk.

Írta: Digitrendi Egyebek mellett ezeket látják üveggömbjükben a Cisco szakértői.

A folyamatban lévő és a tervezett fejlesztésekhez, a valódi fejlesztési igényekhez igazítjuk az általunk javasolt programok tartalmát és a szükséges erőforrásokat. Olyan eszközökkel, módszerekkel dolgozunk, amelyek segítségével másképp lehet egy problémára, kihívásra rátekinteni, amelyek ezáltal elősegítik az újszerű megközelítéseket, és a lehető legjobb saját megoldások megtalálását.

2020.08.26. „ÚJ JÖVŐKÉP MNB TANULMÁNYI VERSENY”

Mindig egy fejlődési folyamatban gondolkodunk. Érzékeljük, hogy Partnerünk hol tart, mit kíván elérni, milyen tempóban képes befogadni és megvalósítani a változást, és ennek megfelelően alakítjuk ki a folyamat tartalmát és ütemezését.

Tanácsadóink, trénereink sokoldalú képzettség, és iparágakon átívelő, változatos tanácsadói és tréneri szakmai tapasztalatok alapján végzik a fejlesztési jövőkép 20 2020.

Fontos információk