Hogyan gyógyítottam meg a rövidlátást magam

Germán Gyógytudomány

hogyan gyógyítottam meg a rövidlátást magam a látás hemianopsziája

A gyógyításnak nagyon kevés köze van a sebész szikéjéhez és a fertőzések elleni védekezéshez. Épkézlábak és lényegét tekintve egészségesek sokkal inkább a belső megtisztulás révén lehetünk. Ez a tisztátalanságok eltávolítását és a szenvedés átélését jelenti.

Semmi köze elpuhult kultúránk szelíd ethoszához, hanem fizikai és pszichikai átalakulást jelent minden szinten. A gyógyító, a szent ember és a gyógyított egyaránt spirituális átalakuláson megy keresztül.

Veleszületett természetük meghajlíttatik, megtöretik, semmivé foszlattatik, majd vadonatúj készül. E ponton erővel teli, hiánytalan, betegségtől mentes, szenvedés által megtisztított világba lépnek. Ez az első sámánparadoxon. Elveszítettük e hármasságot, melynek jellemzői a bölcsesség, a boldogság és a mágia.

Sámánok, gyógyítók és javasemberek

A ford. Ezek a szembenézések, mivel kiábrándítóak, maguk is elősegíthetik az öngyógyítást: aláássák a nyugati szemléletet és a hiú, egocentrikus reményeket. Ahhoz, hogy egyáltalán lehetővé váljon a gyógyulás, téveszméinknek a maguk profán zűrzavarában kell felszínre kerülniük. A gyógyulás itt mindig túlmerészkedést jelent a határokon. Ha be kívánunk lépni a tudatosság olyan szféráiba, amelyek belőlünk fakadó gyógyulással kecsegtetnek, amelyek maguk gyógyítanak, fel kell adnunk az elképzelést, hogy az ego kielégítése és a stabilitás az élet célja.

Ebből a nézőpontból a gyógyulás a tudatosság szintjének módosulása, a spirituális tér-idő szerkezetben végbemenő változás. Az ősi gyógyító több világ alkotta univerzumban él: ez a világ egy közülük, a halottak birodalma egy másik, és léteznek más lények világai másutt, más időkben. Az ősi gyógyító számára a gyógyítás utazás téren és időn túl, a lét más dimenzióiba. Milyen ez az utazás? A tudat utazik, és ma már kimondhatjuk, hogy az az agytól független, önálló egység, amely mindenestül magasabb rendű, mint a fizikai anyag, amely produkálja és hordozza, vagyis az agy.

A tudatosság minden élő eredete és jövője, a tér és az idő magasabb rendjének, a határtalan lényegnek a kifejeződése.

hogyan gyógyítottam meg a rövidlátást magam látás mínusz 2 5 látható

A sámángyógyítás nem a rendellenes funkciók és akadályoztatást jelentő fájdalmak, hanem az egész élet gyógyítását jelenti.

Mert a sámán számára a gyógyítás része a filozófia, az életszemlélet. E tekintetben feladatunknak csak az egyik aspektusa, hogy részletesen beszámolunk a gyógyító módszerekről.

A másik annak ábrázolása, hogyan befolyásol a sámán számunkra láthatatlan, sőt elképzelhetetlen, magasabb rendű energiákat. Tanulságos a sámángyógyítás vizsgálata az energiát kutatók számára, mert figyelmüket magasabb rendű energiamezőkre irányítja. Ám még ez sem elég.

hogyan gyógyítottam meg a rövidlátást magam 3 5 rövidlátás

A közeljövőben minden területen használni fogjuk ezeket a gyógyító energiákat, és így olyan minőségű életet valósítunk meg, amelyről nem is álmodtunk, és amilyet nem is reméltünk. A sámán nemcsak a tudomány előfutára, hanem, mivel tudásra törekszik, az élő tudományt testesíti meg, amely a jövő útját kutatja. Az új energiák megismerése szétválaszthatatlan a tér és az idő dimenzióitól.

Így a sámán időutazó. Ismerős időkorlátainkon túlra, a múltba és a jövőbe, más állapotokba és más időuniverzumokba utazik. Az idő az alfa és az ómega — így vagy úgy az egyetlen lényeges tulajdonsága minden létezőnek, mert az idő hoz létre és pusztít el mindent, az ad mindennek életet, és végez mindennel.

Emberi létünk is időleges, magunk is az idő lényei A javasember nem a beteget gyógyítja először, hanem elsőként önmagát, mindenki mást csak utána. A könyv elmondja, hogyan élik meg létüket ősi módszereket követő gyógyítók, hogyan adják át magukat az élet energiáinak, és miként cselekszenek ezekkel összhangban. Nem eszelnek ki újdonságokat, mint mi a saját kultúránkban. Arra törekszenek, hogy magukat összhangba hozzák a természet törvényeivel, a kozmikus logosszal.

A sámán volt a tudás legkorábbi hordozója, és a jövőben is ő lesz. Így a könyv semmiképp sem archaikus, múltba vesző dolgokat ír le, sokkal inkább olyan gyógyító módszereket vetít előre, amelyeket a jövőben ismét megbecsülünk majd.

Mit tanulhatunk mi, orvosok, pszichológusok, terapeuták — emberek — a sámánoktól?

Köszönöm, nagyra becsülöm és nagyon hálás vagyok a nagyon értékes infokért! Mennyivel könnyebb az élet, felfedezni és tudatában lenni annak, hogy kivételes, fantasztikus helyen élünk, ahol a Természet minket támogat, a mi előnyünkre működik!

Az ősi gyógyszerek és gyógyító eljárások befelé utazást jelentenek — az egón túl keresik a teljességet és nagymama vagy lány látványa egészséget.

A sámán gyógyszerei közt ismeretlen a tabletta és az injekció; ő nem törekszik a tünetek megszüntetésére — az ellenkezne a természettel. Bürokratikus, materialista egészségügyünk — a mechanikus modell aktív terapeutájával és passzív páciensével, a páciens tárggyá silányításával és a gyógyítás hosszú kórházi folyosókra száműzésével — csődöt mondott.

A gyógyítás e fajtája a mechanikus korhoz kötődik. Ha az effajta gyógyítás klasszikus előképeit keressük, megleljük az alapvető egészség mestereit, a sámánokat, az ősi gyógyítókat, bölcs férfiakat és asszonyokat. Ébredő hogyan gyógyítottam meg a rövidlátást magam ma felfedi titkaikat, mégis, mindeddig csak bátortalanul merészkedtünk be a világukba.

Első könyvem a samanizmusról Traumzeit und innerer Raum — Álomidő és a belső űr a beavatás formáiról és az embert sámánná tevő pszichikai folyamatról számolt be. E második könyv mindenkinek szól, és alternatívát kínál az emberi tudatosság erőinek folyamatos megszentségtelenítésével szemben. A sámán valamiféle hipertérbe hatol be, melynek energiáit és paradox természetét valamiképp átveszi. Életbölcsessége, a személyes szint fölötti tudása felsőbb szférából származik.

Dr. Berg: Egy egyszerű módszer a látás javítására

A felsőbb szféra felfoghatatlan marad, ám ez nem jelenti azt, hogy szolarizációs látáskezelés lehetne oda belépni. A beavatás a sámángyógyításba minden érték elvetését, a profán világ felborítását jelenti. Lehámozza a világ megcsontosodott, áthagyományozódó fogalmait, és felszabadít minden előzetes elképzelés alól. Emiatt a samanizmus szorosan kapcsolódik a szenvedéshez. Az embernek el kell szenvednie gondolatrendszere széthullását ahhoz, hogy egy felsőbb szférában új világot érzékeljen.

A samanizmussal való puszta foglalkozás is egyfajta gyógyulást indít el. Úgy hiszem, újfajta gondolkodásra sarkall, teljesen másképp felépülő gondolatrendszerekkel és életformákkal ismertet meg, ellazít és kinyit bennünket.

Mielőtt belekezdünk, egy figyelmeztetés: a sámánt gyakran nevezzük varázslónak. A megtévesztés, a csodálatos tükröződések, a képtelenségek és paradoxonok szférájába készülünk belépni, ahol a dolgok visszájukra fordulnak és szeszélyesen változnak. A vagy-vagy, igen-nem, világos-sötét ellentétpárokhoz kötődő nézőpont olyannak adja át a helyét, amelyben minden lehetséges.

Ezért társítjuk manapság a mágiát a megtévesztéshez, a téveszméhez és a csalás művészetéhez. Valójában viszont ezek az illúziók csak csonka tudatosságunk számára illúziók.

Legdrágább kincsünk a látásunk. A látásunkon keresztül élhetjük át a naplementét, olvashatunk el egy könyvet, ezzel érezhetjük mások mosolyának melegségét. Ha valaki egyszer felajánlaná, hogy egyik érzékünkért cserébe kaphatunk egy egész királyságot, valószínűleg a látásunk lenne az utolsó, amiről lemondanánk. Látása nélkül legtöbbünk nem is tudna tovább élni.

Ami számunkra paradoxonnak tűnik, az csupán a nyugati gondolkodásmód rövidlátása. Mindenesetre bizarr vidékre látogatunk. Aki e tükröződő, mesés világba utazik, kiteszi magát az iránytévesztés, a megfulladás veszélyének: a tükör azzal tesz lóvá, amit rávetítünk. Ha viszont sikerrel járunk, és a visszatérésre is képesek vagyunk, képet kapunk a világról, melynek megízleltük a gyümölcsét. Az első lökését attól az áramlattól kapta, amit én karteziánus forradalomnak neveztem, és amely kérlelhetetlen logikával elválasztotta az embert azoktól a felsőbb szintektől, ahol egyedül őrizheti meg emberségét.

Rövidlátás gyógyulása – a látásjavítás sikertörténetei (3.)

Az emberiség becsukta maga előtt a mennyország kapuját, és megpróbált óriási energiával és találékonysággal a Földön maradni. Most felfedezi, hogy a Föld csupán átmeneti tartózkodási helye lehet, így ha nem kér a mennyországból, akkor csakis a pokolra juthat.

Médiaajánlat Kedves Látogatóink!

Mindenütt sötétség honolt, hogyan gyógyítottam meg a rövidlátást magam lehetett látni a vidéket, nem lehetett látni az állatokat.

Mégis éltek a földön emberek és állatok, és nem volt köztük különbség. Összevissza éltek: az ember állattá válhatott, az állat pedig emberré. Voltak farkasok, medvék, rókák, de amint emberré váltak, egyformák lettek. Szokásaik esetleg különböztek, de mind azonos nyelvet beszéltek, egyforma házakban laktak, és ugyanúgy beszéltek és vadásztak. Így éltek a földön az idők kezdetén, abban az időben, amelyet ma már senki sem ért. Ekkor születtek a bűvös szavak.

hogyan gyógyítottam meg a rövidlátást magam monokli látás

A véletlenül kiejtett szó hirtelen erővel telt meg, amit az ember akart, megtörténhetett, és senki nem tudta megmagyarázni, hogyan. A régmúltban, a mitikus időkben létezett a paradicsom. Természetfeletti adottságokkal megáldott isteni lények voltak. Az első sámán gyakran kultúrája hőseként jelenik meg, mint aki elhozta a tudást a világon túlról. Ám a hős első megjelenése óta állandóan halványul ez a tudás.

A menny és a föld viharos szétválása óta, ami valószínűleg az ősidők legfontosabb eseménye, csak a sámán képes a mennyekbe emelkedni, a nyugati civilizációval való kapcsolat óta pedig a mennybe szállás sem adatik meg sok sámánnak. Röviden: számos kultúra tartja úgy, hogy a samanizmus rohamosan hanyatlik.

Az őssámánok hagyománya a mitikus kinyilatkoztatás szférájába nyúlik vissza, amikor az istenek uralkodtak a földön, s szóval és tettel támogatták az emberek vállalkozásait.

Az istenek segítettek az első emberi kultúráknak felépíteni civilizációjukat és társadalmukat. Ők a kultúra klasszikus szerzői, mert ők adták a tanácsokat az embereknek mindennapi ügyeikben, az élet és a tudás minden kérdésében.

Sok hagyományban az első sámánok, akik gyakran azonosak a kultúra alapítóival, szolgálnak példaképül a későbbi ember sámánoknak.

A gyógyító varázsdal

Északnyugat-Ausztráliában a Kimberley kerület törzsei, amikor a világ mitikus kezdetéről beszélnek, álmokat emlegetnek. Ez az ősidő, más néven a lalai, maga a kreatív ősi állapot. Ám a lalai nem csak az ősidőben jelenti a dolgok és a hősök állapotát — a mai sámán is eljuthat a lalaiba. Ausztráliában a sámán még ma is visszatér a szent korba, az eredethez, magához a teremtéshez — visszafelé utazik az időben, az erő forrásához. Tudatosságának megváltoztatása révén lép be az ősidőbe.

Ott egységben van a transzperszonális tudatosság és a létezés ősi módja Lommel, Míg más népek hagyományai szerint az aranykor, illetve a teremtés kezdete óta állandóan csökken a sámán ereje, Ausztrália hogyan gyógyítottam meg a rövidlátást magam megőrizték a mindenkori visszatérés lehetőségét.

hogyan gyógyítottam meg a rövidlátást magam megengedett látási eltérések

Akkor nem létezett sem betegség, sem öregkor, sem rossz tulajdonság. A rákövetkező, második korban alakult ki az áldozat és a szertartás. A harmadik korban jelentek meg az ütköző nézetek és az egymásnak ellentmondó elképzelések; ezek den természetfeletti erő a rendelkezésükre állt. Ebben az aranykorban az ember könnyedén kommunikált az istenekkel.

Tudott repülni, sőt tetszőleges formát öltött, világról világra járt, mert egységet alkotott a menny, a föld és az alvilág. Legelső őseink mindegyike birtokolta e képességeket. Az emberek közt nem volt különbség, mind egyenlőnek számítottak. A három világ közt akadálytalanul lehetett közlekedni, nem váltak úgy el egymástól, ahogy manapság tekintünk rájuk. Ismeretlen volt a halál, az ember a szabadság állapotában élt, nem létezett betegség és szenvedés.

hogyan gyógyítottam meg a rövidlátást magam hangoskönyvek a látás normalizálása

Az állatok bizalommal és barátságosan viselkedtek, nem úgy, mint ma, amikor a szellemek, az állatok és az emberek egymástól elkülönülten élnek. Az mit vegyen gyenge látással hajnalán egységet alkottak. A világ első emberfajtái a legkülönfélébb eredetű és karakterű lényekből alakultak ki. A lét alapvetően különböző dimenzióiból érkeztek. A lények könnyedén utaztak az égbe, és szemtől szembe találkoztak Istennel.

Átkeltek a mennyet a földdel összekötő hídon, és máris a felső szférákba jutottak. Ám valamilyen titokzatos bűn miatt megszakadt a kapcsolat, leomlott a híd. Eme, az idők kezdetén bekövetkezett világrengető esemény után az élőlények apránként elvesztették eredendő bölcsességüket, ezért ami akkor mindenki rendelkezésére állt, azt ma csak egyesek érik el — a sámánok. Ma a paradicsom ilyen megtapasztalásának egyetlen lehetséges módja a lélek elrugaszkodása a testtől.

Csak lélekben merészkednek néhányan a túlpartra. A bűnbeesés, az idők kezdetének rejtélyes eseménye véget vetett istenek és emberek kapcsolatának, véget vetett a fajok közti párbeszédnek és a lét szintjei közti közlekedésnek. Amire ma csak néhány kiválasztott képes paranormális erők vagy spirituális koncentráció révén, az, úgy tűnik, általános része volt az hogyan gyógyítottam meg a rövidlátást magam.

Az idők hajnalán — az ausztráliaiak elmondása szerint — lehetséges volt téren és időn kívül élni, akarattal átalakulni és természetfeletti dolgokat véghezvinni. A hagyomány jelenlegi hanyatlása miatt ma csak az orvosságos ember lép át az álomidőbe.

Az ősidőkben nemcsak a szellem emelkedett fel, hanem a test is.

Következő képzésünk

Aztán az ősi kozmikus katasztrófa lerombolta az emberiség harmóniáját és egységét. Megjelent a színen a halál, a test és a lélek pedig elidegenedett egymástól. Ám a sas a keleti tengritől származott. Amikor először leszállt, nem tudta elvégezni feladatát, mert nem beszélte az emberek nyelvét.

Ezért az istenek úgy döntöttek, szálljon le másodszor is, és a sámánerőt ruházza rá az első szembejövőre. A sas a földre érve meglátott egy fa alatt alvó nőt, és közösült vele. Az asszony hamarosan fiút szült, s az lett az első sámán. Egy másik változat szerint az asszony vált az első sámánná. Agapitov és Csangalov, Az alaszkai eszkimók az alábbiakat mesélik a mennyből leereszkedő első két sámánról: két fivér egyazon nő által akart újraszületni — az asszony körül nem lehetett semmi sötét, és nem eshetett árnyék a csontjaira.

Sokáig kerestek jó, tiszta nőt, majd az egyik fivér megpillantott egy szinte ragyogó asszonyt.

Fontos információk