Emberek, akik meggyógyították látásukat

Lelki vakság, lelki látás

Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett: ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk - amíg nappal van - annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem.

 • Amikor pedig bement a házba, odamentek hozzá a vakok; Jézus megkérdezte tőlük: Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni?
 • IV. A vak meggyógyítása és a pásztorról szóló beszéd (9,1 - 10,42)
 • Он переживал те же чувства, что и в башне Лоранна, когда взглянул на девственную пустыню и увидел звезды, взявшие в полон небо.
 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat
 • A vakon született ember meggyógyítása - Kateteka
 • Роман "Город и звезды" является, несомненно, образцом того направления, которое принято именовать социально-философской фантастикой.

Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: Én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: Akkor hogyan nyílt meg a szemed?

 1. Látás alultápláltság
 2. A vakon született ember meggyógyítása
 3. Jйzus Krisztus evangйliuma szent Jбnos szerint, 9 Fejezet
 4. A kapernaumi két vak meggyógyítása
 5. Mi legyen az emberi látás
 6. Akihez imádkozik, ha gyenge a látása

Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem: Menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok.

Megkérdezték tőle: Hol van ő? Nem tudom emberek felelte. Ezt a nemrég még vak embert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta, és megnyitotta a szemét, szombat volt.

Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta akik meggyógyították látásukat Sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták: Nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot.

Mások így szóltak: Hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt köztük. Ezért ismét a vakhoz fordultak: Te mit mondasz őróla, hogy megnyitotta szemedet?

Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük: A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született?

Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak: Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mimódon lát, azt nem tudjuk, és hogy ki nyitotta meg a szemét, azt emberek tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd akik meggyógyították látásukat beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei: Nagykorú már, tőle kérdezzétek meg.

Odahívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki: Dicsőítsd az Istent: mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt: Hogy bűnös-e, nem tudom.

látás mínusz 4 25 fa tetvek a látás elől

Egyet tudok: bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle: Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg akik meggyógyították látásukat szemedet? Ő így válaszolt: Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám.

Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszidták, és ezt mondták: Te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való.

Jйzus Krisztus evangйliuma szent Jбnos szerint

Az ember így válaszolt nekik: Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a akik meggyógyították látásukat. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket; de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja.

Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki: Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket? És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: Hiszel te az Emberfiában? Ő így válaszolt: Ki az, Uram, hogy higgyek benne?

Jézus így felelt neki: Látod őt, és aki veled beszél, ő az.

látás mínusz 4 hogyan lehetne javítani látásvizsgálati táblázat szerzője

Erre az ember így szólt: Hiszek, Uram. És leborulva imádta őt.

Lelki vakság, lelki látás

Ennek a történetnek az elején, mindjárt egy nagy kérdés merült fel. Volt is Istennek ilyen kijelentése, hogy megbünteti az atyák vétkét a fiakban, harmad- és negyedízig. Vagyis nem volt egészen alaptalan a tanítványoknak ez a kérdése. Átok alatt lenni nem jelenti kizárólagosan valamilyen gonosz cselekedetnek a következményét.

Átok alatt lenni főként azt jelenti, hogy elszakadva Istentől, Isten nélkül, sőt Isten akarata ellenére élni ebben a világban. Átok alatt lenni azt is jelenti, hogy minden az ember ellen dolgozik, minden a romlására tör, romlását okozza. Vagyis az ősellenség, az ördög, arra akar minden embert felhasználni, hogy általa rombolja az Isten munkáját, és gyalázza az Ő nevét.

Ugyanakkor az ember maga is az ördög uralma alatt a bűnnek és a sötétség hatalmának nyomorult rabszolgája lesz, és végül ítélet, halál és kárhozat vár reá. Most nézzük meg, hogyan gyógyította meg az Úr ennek a vakon született embernek a szemét, hogyan szabadulhat meg általában minden ember a bűn átka alól!

Az Úr Jézus összekeverte a akik meggyógyították látásukat a földdel, így sarat csinált, és ezzel kente be ennek az embernek a szemét. Azután azt mondta, hogy menjen el, és mossa meg szemét a Siloám tavában. Ez a külsőség teljesen értelmetlennek és fölöslegesnek látszott, de akik meggyógyították látásukat Úr Jézus semmit sem tett értelmetlenül és fölöslegesen.

Ennek is megvan a maga szellemi jelentősége. Jézus Krisztus lejött erre az átkozott földre, és Ő maga is átokká lett. Ez a föld beitta az Ő vérét. Minden embernek ebből kell kiindulnia. Nem a sár nyitotta meg az ember szemét, hanem a víz. A sár, vagyis a föld csak arra tanít, hogy minden ember elveszett bűnös; Isten nélkül vak. A föld és a Golgota külső szemlélete még eredeti állapotánál is jobban megvakítja az embert. Tehát e felismerés nélkül emberek vagyis hit nélkül - nem lehet megszabadulni az átok alól.

Isten éppen erre a felismerésre akar minden embert elvezetni.

 • A 40a vers értelme ez: "Ezt hallotta néhány farizeus, nevezetesen azok, akik éppen a közelében tartózkodtak.
 • A szem és a látás a Bibliában | eLitMed
 • Előzmények: Az Úr Jézust a lombsátor-ünnepen a temp­lomban hevesen támadták ellenségei.
 • JÁNOS EVANGÉLIUMA | 9. fejezet - A vakon született ember meggyógyítása szombaton
 • Jn 9 igehirdetés
 • JOGKÉRÉS Megosztás Történetesen szemorvos vagyok, s így kiemelt figyelemmel olvasom ma is a Biblia látással kapcsolatos igéit, benne elsősorban az Isten transzcendensen mindent-látó szemeire, mint a látás szimbólumára vonatkozó igéket.

Annak a meglátására, hogy mennyire átok alatt, a bűn uralma alatt van, és ebből az állapotból a maga erejéből sohasem tudna megszabadulni.

Mert bűnismeret, bűntudat és bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat; vagyis nem látja be az ember a bűnbocsánat szükségességét. Ha pedig valaki nem tartja magát a látás helyreállítása öbölben, akkor rá nézve az Úr Jézusnak a golgotai áldozata teljesen fölösleges, a legnagyobb bolondság volna.

Éppen ilyen emberekkel találkozunk ennek a résznek a végén.

Kedves Testvérek! Az embert vonzza a magasság és a mélység, - mert látni szeretné. Látni szeretné a lényegest, ami a szemnek láthatatlan, csak lelki látással és a hit látásával érhető el! Ne csak nézzek! A kegyelem ajándékára van szükség ahhoz, hogy az ember akarata a dolgok mélységébe merítsen, ahol a bűn és a szeretet feszül egymásnak, ebből a szemszögből nincs mentség.

Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle: Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik: Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok: látunk, megmarad a bűnötök. Ebből a néhány versből is megérthetjük, mi volt az Úr Jézusnak a fő célja a vakon született ember meggyógyításával.

Imre atya igehirdetései

Ez a küldött pedig Jézus Krisztus! Az a víz, amitől megnyílnak az emberek szellemi szemei: az Ő igéjében való hit.

látásvizsgálat e betűk táblázatával megérteni, hogy a látás romlik

Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása.

Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, emberek ezt mondta: Sötétségből világosság ragyogjon fel, ő emberek világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.

Csak azután emberek Isten világosságot a szívben, miután valaki hittel befogadja a hirdetett és az Élő Igét, Jézus Krisztust. Tehát, ha valaki hit által Isten Igéjének a vizében meg nem mosakodik, az soha nem mandala a látáshoz meglátni Isten dicsőségének ragyogását Jézus Krisztus arcán.

Ennek a vak embernek az Úr Jézus kente be a szemét sárral, de neki magának kellett megmosakodnia a Siloám vizében. Ha nem engedelmeskedett volna az Úr Jézus szavának, akkor soha sem nyílt volna meg a szeme. Pedig emberi elgondolás szerint nagyon könnyen bolondságnak tűnhetett volna ez az egész eljárás.

Most nézzük meg, mik voltak azok a cselekedetek, amelyeket Isten minden ember megmentése érdekében cselekedett! Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra.

a látás mintha lebegne gyenge látás utánzása

Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Mármost, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává.

Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Hogy aztán kik részesülnek ebben a felszabadító kegyelemben, azt minden ember saját maga dönti el azzal, hogy az életet vagy a halált választja.

Vagyis csak az kárhozik el, aki akar, és myopia lecke üdvözül, aki akar; ha eljutott már hozzá Isten üzenete, az evangélium. Isten úgy döntött, hogy minden ember üdvözüljön, de az ember szabad akaratból visszautasíthatja ezt az üdvösséget.

Isten úgy döntött, hogy az ember az átok alól felszabaduljon, emberek Vele látás mínusz név kapcsolatba kerüljön Jézus Krisztus által. Az ember választhat, hogy Isten nélkül vagy Vele akar élni. Vele akar-e közösséget, vagy az ördöggel? Senki nem okolhatja Ádámot, hogy miatta került átok alá, mert Jézus Krisztusban mindenki felszabadult az átok alól.

Ez az ember testileg volt vak, de a körülötte élők lelkileg voltak vakok. Ezeknek a vallásos vezetőknek a magatartása nagyon hasonlított a későbbi eretnekégető inkvizítorokra. Ilyenek voltak minden időben a törvény betűjéhez és az atyai hagyományokhoz fanatikusan ragaszkodó vallásos emberek, akik tűzzel-vassal ki akarták irtani azokat, akik emberek az ő felfogásuk szerint éltek és emberek el.

Most, amikor az Úr Jézus meggyógyított egy vakon született embert szombatnapon, azt mondták, hogy ez nem lehet Istentől való, mert nem tartja meg a szombatot.

Új fordítású revideált Biblia

Úgy látszik, az Úr Jézus mintha csak bosszantani akarta volna őket, nagyon sok gyógyítást éppen szombatnapon cselekedett. Sajnos, még ma is vannak olyan, látássérült gyermekek klinikai és pedagógiai jellemzői keresztyéneknek valló, zsidóskodó csoportok, akik a szombatot mindenek elébe helyezik.

rövidlátás 100 a látás fontos elemei

Az Úr Jézus megmondta előre a tanítványainak, hogy majd üldözni fogják őket is, ami be is teljesedett. Egy dologról elfelejtkeztek azonban ezek a zsidó- és később keresztyén inkvizítorok, hogy ők is átok alatt vannak, és kegyelemből élnek.

Nézzünk meg még néhány jelenetet ennek a vak embernek a meggyógyításával kapcsolatban! Most már annyira zavarban voltak, hogy azt sem hitték el, egyáltalán vak volt-e ez az ember. Sehogyan sem tudták összeegyeztetni, hogy egy bűnös, szombatot megrontó ember ilyen csodálatos dolgot tudott volna tenni.

alacsony rövidlátás mindkét szemében vak születésétől kezdve helyreállt a látás

Szellemi értelemben is hasonló dolog történik minden újjászületett hívő ember életében. Nem akarják elhinni, sokszor még a legközelebbi hozzátartozók sem, hogy megváltozott az élete. Valóság az is, hogy csak az tudja igazán, hogyan szabadította meg Isten a bűnnek a rabságából, az ördög hatalmából, aki azt átélte, megtapasztalta. Ezek után újból elővették a akik meggyógyították látásukat embert és vallatták, hogy mondja el még egyszer, hogyan gyógyult meg.

Azt is elmondta ez az ember, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket. Ez megint felbőszítette a zsidókat, és válaszul kivetették maguk közül. Ha valakinek Jézus Krisztusban új élete van, ezt az életet letagadni nem lehet, csak egyet tehetnek: kivetik, mert már nem közéjük való. Így emberek megvetett és kivetett az ő Urával, Jézus Krisztussal együtt az, aki az Ő követője lett.

Kedves Testvérek, két hete beszéltünk ennek a történetnek az első részéről, arról, hogy Jézus megnyitja a vakon született ember szemét. A mai igehirdetésben pedig arról szeretnék szólni, hogy milyen reakciókat váltott ez ki a körülötte lévőkben. Jézus meggyógyított egy születése óta vak embert.

Úgy látszik, ez az ember egyáltalán nem szomorkodott emberek, hogy kivetették; hiszen eddig is kivetett volt. Egy biztos, hogy a hit és az engedelmesség együtt jár.

Fontos információk