A világkép létfontosságú gyakorlati típusa

Mitológiai világkép. A mitológiai világkép sajátosságai

A hallgatók gyakorlati képzése. Szükség van az osztály gyakorlati vezetőjére 1. A sportturizmus gyakorlati képzésének modern állapota. Az első fejezet következtetései. A sportturisztikai vezetők gyakorlati képzésének modellje. A sportturisztikai menedzser gyakorlati készségeinek leírása.

Kísérleti munka a sportturisztikai menedzser készségeinek kialakításánál a módszertani támogatás és a hallgatók egyetemi sportturizmus gyakorlati képzésének modelljének megvalósítása során A második fejezet következtetései.

hogyan kell edzeni a látásélességet

Ajánlott tézislista Didaktikai komplexum a turisztikai egyetemen sportturisztikai vezetők képzésérepedagógiai tudományok jelöltje Baranov, Jevgenyij Igorevics Kiegészítő szakmai képzés a turisztikai egyetemi sportturizmus vezetőinek kreatív műhelyek révénpedagógiai tudományok jelöltje Savinov, Igor Vladimirovich A sport- és rekreációs turizmus fejlesztésének szociálpedagógiai alapjaipedagógiai tudományok doktora Kvartalnov, Andrey Vjačeslavovics Képzési és termelési gyakorlat, mint eszköz a turisztikai egyetemek diplomáinak versenyképességének fokozásáraDavydov, pedagógiai tudományok jelöltje, Rashit Abdulkhakovich Valeológiai képzés hallgatók számára egy turisztikai egyetemenpedagógiai tudományok jelöltje, Szolovjev, Alekszandr Evgenievics A disszertáció bemutatása az absztrakt része "A hallgatók gyakorlati képzése a sportturizmusban az egyetemen" témában A kutatás relevanciája.

Az orosz oktatás kiemelt területeinek végrehajtására szolgáló modern program a specialitások és a képzési területek kiválasztásának új tendenciáin alapul, amelyek szoros kölcsönhatást biztosítanak az elméleti és gyakorlati képzés között, közvetlen kapcsolatba lépve a munkáltatóval.

A felsőoktatási intézmények többsége, figyelembe véve a modern oktatási folyamat irányait és követelményeit, a harmadik generációs állami oktatási előírások tervezetét, hatékony megközelítést keresi a képzéshez, a szakképzéshez, a jövőbeli szakemberek oktatási és gyártási gyakorlatának megszervezéséhez, és ennek megfelelően kidolgozza a szakterületek és irányok fő oktatási programjait, szakirányú tantervek készítése.

Az idegenforgalmat mint a szakmai tevékenység szélét viszonylag nemrég fejlesztették ki. A képzett turisztikai személyzet iránti igény folyamatosan növekszik. Az utazási irodák szakértői és szakértői szerint az oroszországi turisztikai ipar a Ezért a szakemberek képzésének tartalmának és technológiájának fejlesztésének problémája a szakképzés elméletének és módszertanának kiemelt feladatai közé tartozik.

Kinek a világképe. Röviden a filozófia: a világnézet

Az utóbbi években nőtt a lakosság aktív szabadidős tevékenységek iránti igénye, ami jelentős változásokat hozott az idegenforgalmi infrastruktúrában és a szervezett rekreáció, valamint a rekreációs és utazási folyamatok kapcsolatának jellegzetességeiben. E tekintetben egyre növekszik a szakemberek iránti igény, akik nyak fáj a látás romlott az egészségturisztikai programok fejlesztésére, tervezésére, szervezésére és végrehajtására.

A szakmai tevékenység sajátosságai a sportturizmus területén a leendő szakemberek gyakorlati képzésére vonatkozó speciális követelményekben nyilvánulnak meg. A kutatási probléma nem csupán az idegenforgalmi egyetemen folytatott szakképzésben az elmélet és a gyakorlat összefüggéseinek tanulmányozásában rejlik, hanem a jövőbeli sportturizmus szakembereinek a szakképzés tartalmához megfelelő gyakorlati képzési formáinak és módszereinek kidolgozásában is.

Hit (filozófia)

Maguk a turisztikai egyetemek diplomái úgy ítélik meg, hogy képzettségi szintjük nem megfelelő a szakmai tevékenység olyan területein, mint rekreációs és valeológiai, szervezeti, kommunikációs, módszertani, turisztikai útvonalak kialakítása és mások.

Kvartalnova, E. Baranova, V. Borisova et al.

Filozófiai kilátások a rendszer formái és típusai az emberi tudat

A tanulmány relevanciáját az a tény határozza meg, hogy a modern egyetemeknek új módszereket kell keresniük a munkaadókkal való interakcióra, mivel a korábban meglévő egyetemek és vállalkozások közötti kommunikáció megsemmisült az új társadalmi-gazdasági körülmények között, ami viszont az új gyakorlati tartalom megtalálásának problémáját is felvette. Tehát jelenleg van egy ellentmondás, amelynek lényege, hogy egyrészt növekszik a munkáltatók igénye a turisztikai egyetemek diplomáinak gyakorlati képzésére, másrészt az egyetemek munkájában, a szakképzés elméletében és módszertanában nincs tudományosan megalapozott tartalom, módszerek és a gyakorlati hallgatók tanulásának formái.

Az ellentmondás alapján megfogalmazták a kutatási problémát: milyen módszertani támogatást kell nyújtani a turisztikai egyetemi hallgatók gyakorlati képzéséhez, a sportturizmus területén a modern követelményeknek megfelelően?

A problémával összhangban a tanulmány célja megfogalmazódik: A turisztikai egyetemen hallgatók számára a gyakorlati képzés tartalmának, felépítésének és módszereinek fejlesztése. A tanulmány célja - a hallgatók szakmai továbbképzése a sportturizmus területén. A tanulmány tárgya a hallgatóknak az egyetemen végzett sportturizmus gyakorlati képzése.

Kutatási célok: 1. Elemezni a sportturizmus hallgatói gyakorlati képzés állapotát és azonosítani a turisztikai egyetemi végzettséghez szükséges gyakorlati készségek összességét. A hallgatók sportturizmus gyakorlati képzésének modelljének kidolgozása. Oktatási és módszertani támogatás fejlesztése és kísérleti tesztelése a hallgatók sportturizmus gyakorlati képzéséhez. Kutatási hipotézis: Feltételezzük, hogy a sportturizmusban részt vevő hallgatók gyakorlati képzése eredményes lesz, és általában javítja szakmai képzésük minőségét, ha: A szakemberek szakmai továbbképzésén alapuló személyes tevékenység szemlélete alapján a professzionális tevékenységhez szükséges gyakorlati készségek összessége feltárul; A világkép létfontosságú gyakorlati típusa gyakorlati képzés szisztematikus ötletét modell formájában mutatják be, a világkép létfontosságú gyakorlati típusa feltárja az oktatás célját, felépítését, tartalmát és változó ábrázolását az oktatás alap- és speciális összetevőiben; Az oktatási és módszertani támogatás magában foglalja a gyakorlati képzés tartalmi anyagát, a hallgatók önálló munkájához szükséges anyagot, a hallgatók gyakorlati képzésére vonatkozó értékelési kritériumok rendszerét.

A tanulmány az oktatás és nevelés elméletének és gyakorlatának Lesgaft P. Kvartalnov, Zorin I. Kvartalov, Konstantinov y. B, Markova O. Kutatási szakaszok: Az első szakasz - a kezdeti anyaggyűjtés, turisztikai és sportgyakorlatok helyszíneinek látogatása, szervezése turisztikai és rekreációs létesítményekben, tantervek és a hallgatók gyakorlati képzésére vonatkozó tervek kidolgozása; A második szakasz - az oktatási folyamat elemzése, a külföldi és a hazai sportturisztikai gyakorlatok tanterveinek, programjainak, módszereinek és technológiáinak végrehajtása, részvétel képzési programok és a világkép létfontosságú gyakorlati típusa és gyakorlati kézikönyvek kidolgozásában és tesztelésében a professzionális sport és turisztikai oktatás területén.

A harmadik szakasz - kísérleti munka elvégzése, a felhalmozott tapasztalatok összefoglalása és elemzése, valamint az értekezés szövegének elvégzése. A feladatok megoldására a következő kutatási módszereket alkalmaztam: pedagógiai és speciális irodalom tanulmányozása a kutatási problémáról; az idegenforgalmi szakemberek szakmai továbbképzésének pedagógiai, módszertani alapjaira vonatkozó adatokat tartalmazó anyagok elemzése; tesztelése; pedagógiai megfigyelés és kísérleti munka.

A kutatási módszerek lehetővé tették a pályázónak pedagógiai monitorozás és értékelés, megfigyelés és általánosítás, kérdőíves felmérés, didaktikai feladatok tanterv, üzleti feladatoka foglalkozási és grafikai g myopia kezelése elemzését az egyes hallgatók termelési tapasztalatainak eredményei alapján stb.

Kísérleti munkát végeztek az Orosz Nemzetközi Akadémián. A turizmusból. A rendezvényen több mint hallgató, 10 tanár vett részt, emellett több mint speciális osztályú hallgató vett részt. A tanulmány tudományos újdonsága, hogy: 1.

Meghatározták a sportturisztikai szakember szakmai tevékenységéhez szükséges gyakorlati készségek összességét: turisztikai sportok a sportszerűség elsajátítása egy vagy több sportturizmusban; képesség a verseny és a versenyképesség légkörének megteremtésére; képesség a sporttevékenységek taktikájának és stratégiájának kidolgozására és megvalósítására utazások a világkép létfontosságú gyakorlati típusa versenyek, expedíciók stb.

Kidolgozták a sportturizmus hallgatói gyakorlati képzésének oktatási és módszertani támogatását, amely a következő elemeket tartalmazza: oktatási és módszertani kézikönyv, gyakorlatok és gyakorlati feladatok gyűjteménye, ellenőrzési és mérési anyagok rendszere, a sportturizmusban részt vevő hallgatók oktatási és ipari gyakorlati programja. A védelemre a következő rendelkezéseket terjesztik elő: 1.

Tartalomjegyzék

A hallgatóknak az egyetemi sportturizmus gyakorlati képzése a kidolgozott modellnek megfelelően lehetővé teszi az idegenforgalmi vezetők alapvető gyakorlati készségeinek kialakítását: turisztikai-sport, szervezeti és kommunikációs, rekreációs-valeológiai, módszertani és környezeti.

A munka felépítése. A disszertáció bevezetésből, két fejezetből, következtetésből és alkalmazásokból, bibliográfiából áll. Hasonló disszertációk "A szakoktatás elmélete és módszertana" szakterület, Formált gyakorlati készségek: turisztikai-sport, szervezeti-kommunikációs, rekreációs-értékészeti, módszertani, környezeti.

A turisztikai szakemberek gyakorlati készségeinek a gyakorlati képzés során történő kialakulásának kritériumai: kognitív-információs, folyamat-tevékenység, integráló-szakmai. A kidolgozott modell bevezetése során meghatároztuk azokat a legfontosabb pedagógiai feltételeket, amelyek biztosítják az egyetemi hallgatók magas szintű gyakorlati képzését a sportturizmus területén.

  1. Irodalom- és művelődéstörténeti alapfogalmak | Digitális Tankönyvtár
  2. Látás 0 75 és mit jelent
  3. Hyperopia és asztigmatizmus

Közülük: az oktatási és a termelési folyamatok összevonása - idegenforgalmi sportterületen történő képzés, témakörök közötti, több tárgyú, oktatási és tematikus oktatási, termelési és terepi gyakorlatok megtervezése, a gyakorlati képzés irányításának számítógépesítése és technológiai kidolgozása, valamint a turisztikai egyetemi hallgatók gyakorlati képzéséhez nyújtott oktatási és módszertani támogatás.

A sportturizmusban részt vevő hallgatók gyakorlati képzésének hatékonyságának meghatározása érdekében, a szakmai tapasztalatok és az állami oktatási színvonal elemzése alapján, meghatározták azokat az alapvető gyakorlati készségeket, amelyeket a hallgatók a gyakorlati képzés során a világkép létfontosságú gyakorlati típusa.

Ide tartoznak a következők: turisztikai-sport, szervezeti-kommunikatív-kommunikatív, rekreációs-valeológiai, módszertani, környezeti. A tanulmány eredményeként megállapítottuk, hogy modern körülmények között a turisztikai egyetemeken a sportturizmus hallgatói gyakorlati képzésének legfontosabb elemei: A tanárok és a hallgatók közötti interakció feltételeinek optimalizálása a gyakorlati képzés során; a sportturisztikai gyakorlatok oktatási potenciáljának azonosítása az ökológia, a természet összeegyeztethetősége, a kulturális összeegyeztethetőség, az integrálhatóság, az integritás, a humanizmus elve alapján; A gyakorlat-orientált megközelítés prioritása a hallgatók sportturizmusának oktatásában; A turisztikai Leül-e a látomás az olvasásból? hallgatói szakmai képzésének megvalósítása a sportturizmus oktatási tevékenységeire, a turizmus oktatási potenciáljának a gyakorlati képzés tartalmán, a hallgatók gyakorlati képzésénél és módszerein alapuló tükrözése alapján, a sport- és turisztikai környezetben történő oktatás feltételeinek megteremtése érdekében; 2.

Rendkívül fontos a professzionális sport- a világkép létfontosságú gyakorlati típusa turisztikai oktatáshoz kapcsolódó gyakorlati képzés megfelelő oktatási és módszertani komplexumának létrehozása, ideértve az állami oktatási előírásoknak a gyakorlati alkotóelem tartalmát szabályozó rendelkezéseit, tankönyveket, tananyagokat, előadásokat, útmutatásokat, oktatási információk távoli médiumait, programjait.

A sportturizmusban részt vevő hallgatók gyakorlati képzésének oktatási és módszertani támogatása, amely magában foglalja a tanítási és gyakorlati kézikönyvet, a gyakorlatok és gyakorlati feladatok gyűjteményét, az ellenőrzési és mérési anyagok rendszerét, valamint a sportturizmusban részt vevő hallgatók oktatási és gyakorlati képzési programját a sportturizmus gyakorlati képzésének egyik előfeltétele.

A sportturizmus gyakorlati képzésének modellezésének alapja a klasszikus pedagógiai alapelvek: integritás; természetmegfelelőség; kulturális megfelelés; következetesség; integráció; humanizmus; figyelembe véve a nemzeti, polgári-hazafias és egyetemes értékeket; az oktatás történelmileg kialakult megközelítéseinek megőrzése és fejlesztése; etnikumok közötti kommunikáció kultúrája, lelkiség. A sportturizmus vezetőinek gyakorlati képzésének modellezése magában foglalja a gyakorlati képzési folyamat célkitűzéseinek meghatározását és az ezek megoldására szolgáló folyamat kidolgozását.

A szerző által kidolgozott tantervek, a tanterv-tematikus tervek, valamint az oktatási és gyakorlati kézikönyv, amelyeket az Orosz Nemzetközi Turisztikai Akadémia Testnevelési és Sportturisztikai Tanszékének oktatási folyamatában a gyakorlati órákban, valamint a megismerés, a képzés, a termelés és az egyetemi gyakorlat során használták, a hallgatók egyetemi sportturizmus gyakorlati képzéséhez szükséges oktatási és módszertani támogatás elemei.

A dolgozat kutatásának referenciái pedagógiai tudományok jelöltje Larionov, Anton Mihailovich, 1. Abol N. Drogov I. CRIB Tourist, Abramov V. Naumenko O. Útmutatások testnevelő oktatók számára a turisztikai munka szervezésében a vállalkozásban. Agadzhanyan N. Adapció és testtartalékok. Aydaraliev A. Emberi alkalmazkodás a szélsőséges körülményekhez: előrejelzési tapasztalat. Ackoff R. A problémamegoldás művészete. Altshuller G. Személyiségfejlesztési elmélet munkafüzete.

  • Filozófiai kilátások a rendszer formái és típusai az emberi tudat
  • Recenzió: Worldview in vk.
  • Röviden a filozófia: a világnézet A világnézetek típusai nagyon változatosak, mert a társadalomban a pluralizmus uralkodik, vagyis "hány ember - oly sok vélemény".
  • Mi a világkép? Típusai és formái

Chisinau, Apenyansky A. A turizmus orvosi és pedagógiai ellenőrzésének módszertana. Fizikai képzés a turizmusban. Asaturian V. A kísérleti tervezés elmélete. Asmolov A. A személyiség pszichológiája. Aulik I. A fizikai teljesítmény meghatározása a klinikán és a sportban. Ashmarin B.

glaukóma és látás

A testnevelés pedagógiai kutatásának elmélete és módszertana. Babansky Yu. A pedagógiai kutatás hatékonyságának növelésének problémái: Didaktikai szempont. A pedagógiai folyamat optimalizálása.

Radyanska iskola, Bidenko V. A továbbképzés normái: jelenlegi helyzet. Baykovsky Yu.

Mitológiai világkép

A hegyi sportok sportképzésének alapjai. Batyshev S. A szakiskola reformja. Egy élmény. A végrehajtás módjai. Bershtein N. Ember a felvidéken.

éles látáscsökkenés asztigmatizmussal

Alma-Ata, Allo-Tao, Bespalko V. A szakemberek képzési rendszerének módszertani támogatása.

Fontos információk