1. látomás mit jelent.

1. látomás mit jelent

Látomásában ő is látta a Szabadító életét, szolgálatát és halálát — Nefi tanúja volt a Szabadító irántunk érzett szeretetének. E lecke tanulmányozása közben gondolkodj el azon, hogy mit tanulhatsz Nefi példájából a személyes kinyilatkoztatásra való törekvés kapcsán.

Tűnődj el a Szabadító életén, küldetésén és az irántunk érzett szeretetén is.

Tartalomjegyzék

Jövendölései az 1 Nefi —16 -ban olvashatók. Olvasd el az 1 Nefi —6 -ot, és jelöld be a szentírásaidban a következő kérdésekre adott válaszokat: Mikorra jövendölte meg Lehi a Messiás — a Szabadító — eljövetelét? Egyikük úgy vélte, a gyűlés unalmas volt és időpocsékolás. Másikuk azt gondolta, a gyűlés jó volt, de nem tanult semmit. A harmadik a Szentlélek által felemelve érezte magát, és személyes sugalmazást és iránymutatást kapott azon túlmutatóan, amit a gyűlésen tanítottak.

Új fordítású revideált Biblia

Amikor Nefinek az 1 Nefi — -ban olvasható élményét tanulmányozod, figyeld meg, mit tett Nefi, ami lehetővé tette számára, hogy további kinyilatkoztatást kapjon atyja tanításain túl. Olvasd el az 1 Nefi -et, és húzd alá, mit érzett Nefi, miután hallott Lehi látomásáról.

Olvasd el az 1 Nefi -et, és keress egy kifejezést, amely azt tanítja, hogyan kerülnek kinyilatkoztatásra számunkra Isten rejtelmei.

Az 1 Nefi szerint akik szorgalmasan keresik, részesülni fognak Isten rejtelmeiben. Írd le, szerinted mit jelent szorgalmasan keresni.

Nefi kitűnő példát mutat a kinyilatkoztatás szorgalmas keresésére. Olvasd el az 1 Nefi —19 -et és a —6-ot, majd válassz ki kettőt az alábbi táblázatban felsorolt három tárgykörből vágyak, hit és elmélkedésés írd be válaszaidat a megfelelő kérdésekhez a táblázatba. Szerinted hogyan befolyásolják a vágyaink azon képességünket, hogy kinyilatkoztatást kapjunk? Te mit szeretnél megtudni az Úrtól? Szerinted hogyan befolyásolják ezek a hitelvek azon képességünket, hogy kinyilatkoztatást kapjunk napjainkban?

Hiszel-e abban, amit az Úr kinyilatkoztatott számodra?

 1. Hogyan lehet helyreállítani a látást 3-mal
 2. Biblia: Ezékiel Szekér-látomása Jechezkél 1.
 3. látomás – Magyar Katolikus Lexikon
 4. Jelenések Könyve kommentár
 5. Látomás szó jelentése a WikiSzótávilagitojegkocka.hu szótárban
 6. ZAKARIÁS KÖNYVE | 4. fejezet - Látomás a lámpatartóról és a két olajfáról
 7. Mik a látás eltérései

Lásd 1 Nefi Szerinted hogyan vezethet az elmélkedés kinyilatkoztatáshoz? Mit tehetsz, hogy többet elmélkedj az evangéliumon az életedben? A következő mondat kiegészítésével foglalj össze egy evangéliumi tantételt, amelyet Nefi élményéből tanultál: Isten kinyilatkoztatja az igazságot mindazoknak, 1.

látomás mit jelent.

a látás szerepe a mentális fejlődésben

Válaszolj írásban a következő kérdések egyikére a szentírás-tanulmányozási naplódban: Érezted-e, hogy Isten megválaszolja imáidat, illetve éreztél-e már a Lélektől jövő késztetéseket, amikor szorgalmasan törekedtél az Úr segítségére vagy útmutatására? Mi lehetne egy módja annak, hogy szorgalmasabban törekedj az Úrtól jövő sugalmazásra? Olvasd el a következő idézetet Boyd K. Miután Lehi népe [elhagyta Jeruzsálemet], Lehi látomást látott az élet fájáról.

Fia, Nefi, imádkozott, hogy megismerje a látomás jelentését. Válaszul rendkívüli látomás tárult a szeme elé Krisztusról, melyben a következőket látta: Egy szüzet, amint egy gyermeket tartott karjában, Egy személyt, aki majd előkészíti az utat — Keresztelő Jánost, Isten Fiának szolgálatát, Tizenkét másikat, akik a Messiást követték, Látta megnyílni a mennyeket, valamint angyalokat, akik a tizenkettőnek szolgáltak, A sokaságot, amint áldásban részesültek és meggyógyultak, Krisztus keresztre feszítését, A világ bölcsességét és gőgjét szembeszállni Krisztus munkájával.

Lásd 1 Nefi — Ismételd át a fa jelentését azon kifejezések aláhúzásával, amelyekkel Nefi és az angyal jellemezték a fát az 1 Nefi —24 -ben. Olvasd el az 1 Nefi -ot, és húzd alá azt a kérdést, amelyet az angyal már korábban is feltett Nefinek. Beírhatod a szentírásaidba, hogy a leereszkedés 1. látomás mit jelent azt jelenti: önként alászállani egy magas pozícióból mások megsegítésére vagy megáldására.

Nehéz szavak meghatározása Fontos meghatározni a nehéz szavakat, miközben a szentírásokat tanulmányozod. Ez segíteni fog, hogy jobban megértsd őket.

 • Csodák - Ezékiel Szekér-látomása - vilagitojegkocka.hu
 • Szent István Társulati Biblia - Jelenések könyve - Jel 17

Nézd meg a szentírások lábjegyzeteit, használj szótárat, illetve fordulj valamelyik szülődhöz vagy a tanítódhoz, ha olyan szavakkal találkozol tanulásod során, amelyeket nem értesz.

Hasznos lehet e szavak jelentését beírni a szentírásaidba.

Mit jelent a fehér kavics?

Figyeld meg, mit válaszolt Nefi az angyal kérdésére az 1 Nefi -ben. Mit tudott Nefi?

hogyan lehet kideríteni a látási problémákat

Mit nem tudott? Nefi válasza után az angyal megmutatta neki, hogy Jézus 1. látomás mit jelent leereszkedése kifejezi Isten irántunk érzett szeretetét. Miután megismerted a leereszkedés szó jelentését, olvasd el az 1 Nefi —21 -et, utána pedig olvasd el a következő idézetet Gerald N. Megdöbbentő az, hogy nem a föld legpompásabb palotájába jött, ahol bíborba pólyálták volna [a királyi származást jelölve] és gyémántok záporoztak volna rá, hanem egy szerény jászolba [született].

Látomás szó jelentése

Nem csoda, hogy az angyal azt mondta Nefinek: »…lásd Isten leereszkedését! Himnuszok, Olvasd el az 1 Nefi -et, és gondolkodj el azon, hogy a Szabadító keresztelése szintén hogyan tanúskodik a leereszkedéséről. Noha bűntelen volt, megkeresztelkedett, hogy megmutassa az Isten törvényei iránti engedelmességét. Megmutatta irántunk érzett szeretetét is, mivel követendő példát támasztott elénk.

Olvasd el az 1 Nefi —31 -et, és gondolkodj el azon, hogy Jézus Krisztus másokat szolgáló élete hogyan tanúskodik a leereszkedéséről.

Figyeld meg, kiknek szolgált a Szabadító, és kiket gyógyított meg.

 • Szent István Társulati Biblia - Dániel könyve - Dán 7;4
 • A jelenések könyve – Wikipédia

Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy miként mutatja ki a Szabadító szeretetét a népe iránt az, amit az 1 Nefi —31 -ban olvastál. Szerinted milyen kapcsolatban áll ez az Ő irántad érzett szeretetével manapság? Olvasd el az 1 Nefi —33 -at, és gondolkodj el azon, hogy Jézus Krisztus keresztre feszítése hogyan tanúskodik a leereszkedéséről.

WikiSzótár.hu - Eljuttat a megértésig!

Olvasd fel a következő kijelentést Earl C. John Taylor elnök Jézus Krisztus leereszkedését ezekkel a csodálatos szavakkal írta le: »Feltétlenül szükséges volt, hogy Ő minden dolog alá szálljon, hogy majd [másokat is] mindennek fölé 1.

a látás helyreállítása hideg vízzel

látomás mit jelent [The Mediation and Atonement , ]. Gecsemáné kertjében történt szenvedése testesíti meg Krisztus legnagyszerűbb tulajdonságát, az Ő tökéletes szeretetét. Itt láthatjuk, hogy tényleg szeretett mindannyiunkat.

A jelenések könyve

Liahóna, Jézus Krisztus engesztelése leereszkedésének elengedhetetlen része és irántunk érzett szeretetének legnagyszerűbb megnyilvánulása volt. Írd le a szentírás-tanulmányozási naplódba, hogy hogyan befolyásolja a Jézus Krisztus iránti érzéseidet és szeretetedet az, hogy tudsz az Ő leereszkedéséről.

Figyelj fel azokra a kifejezésekre, amelyek bizonyságot tesznek a ma tanultakról. Amikor Nefihez hasonlóan te is szorgalmasan törekszel megértést kapni kinyilatkoztatás által, akkor közelebb kerülsz az Úrhoz, és érezni fogod életedben az Ő áldozata erejét és az ez által nyújtott örömöt. Írd le a következőket a mai feladatok alá a szentírás-tanulmányozási naplódba: Tanulmányoztam az 1 Nefi 10—11 -et, és a mai napon elvégeztem ezt a leckét dátum. További kérdések, gondolatok és meglátások, amelyeket szeretnék megosztani a tanítómmal:.

Fontos információk