Alternatív látásmód

Holisztika – Wikipédia

alternatív látásmód

Jelenleg nem rendelhető Még nincs meghatározva az ár E tanulmánykötet a szerző magyar ökofalvakról írt munkáiból nyújt válogatást. Az ökofalu olyan alternatív életmód-kísérlet, alternatív látásmód viszonylag keveseket vonz, és még kevesebb azoknak a száma, akik a szándékon túl meg is tudják valósítani.

alternatív látásmód

Mivel a magyarországi ökofalvakban lakók lélekszáma legfeljebb fő, azt gondolhatnánk, hogy valójában marginális jelenségről van szó. Olvastam Tweet Leírás a könyvről E tanulmánykötet a szerző magyar ökofalvakról írt munkáiból nyújt válogatást.

Mégis érdemes vele foglalkozni: egyrészt mert az ökofalusi értékrend vizsgálata - tehát, hogy mi ellenében és mi mellett jön létre - jelen társadalmunk problémáinak diagnózisa lehet; másrészt mert rendkívül érdekes társadalmi kísérlet, amely a társadalomtudományok számára is izgalmas kutatási terepet kínál, önmagán túlmutató kérdéseket vetve fel.

alternatív látásmód

Az ökofalusiakat - akiknek jó része középosztálybeli értelmiségi - általában erős reflexivitás jellemzi: reflektálás a világ dolgaira, véleménynyilvánítás az aktuális társadalmi kérdésekről fogyasztói társadalomról, globalizációról, centralizációról, környezeti-gazdasági-etikai krízisről, elidegenedésről. A világról való gondolkodásuk társadalomkritika is egyben, amelynek alapja - a mérlegelő-értékelő értelmiségi gondolkodás mellett - a sajátos szemszög, egyfajta alternatív látásmód, amely a alternatív látásmód eltérő értelmezését adja a világnak.

alternatív látásmód

Ez a látásmód és attitűd azonban nem kizárólag az övék, az ökofalvaktól látszólag radikálisan eltérő világokban is találkozhatunk vele. Ez pedig az ökofaludiskurzust szélesebb kontextusba helyezi, ami a kutatás aktualitását és relevanciáját erősíti. PhD-fokozatát is itt szerezte ban.

alternatív látásmód

Szűkebb szakterülete a vallási, társadalmi és ökológiai mozgalmak kutatása, ezen belül legtöbbet a magyar Krisna-hívőkkel és a hazai ökofalvakkal foglalkozott.

Fontos információk