Látás pszichoterapeuta, Magyar pszichológusok listája – Wikipédia

Pszichológus kisokos - Bálint Xénia pszichológus

A tisztán látást nehezíti a tájékoztatás hiánya, mivel egyes tevékenységek javallatai, azok alternatívái, valamint a kockázatok és mellékhatások tekintetében nem létezik egyetlen hiteles fórum sem a fogyasztók informálására. Pszichológusok, coachok, mentálhigiénés szakemberek, integratív terapeuták, trénerek, tanácsadók, klinikusok, pszichiáterek, családállítók, pszichoterapeuták, viselkedéselemzők és a többiek. Egyáltalán kik ők és mit kínálnak?

"Stressz-betegségek"

És kihez érdemes fordulni problémáinkkal? Hogyan tudunk tájékozódni? Az a lelki ügyekben teljességgel jártas, mindentudó szakember, akire pszichológus címszó alatt gondolunk nem létezik. Elsősorban azért mert látás pszichoterapeuta pszichológus kifejezés egy alapképesítést jelöl — a pszichológia a lelki jelenségek tanulmányozásával foglalkozó tudományterület, végzettség tekintetében egyetemi látás pszichoterapeuta, amely gyógyító jellegű tevékenységre önmagában nem jogosít fel.

A diplomás pszichológusnak nincs képessége felismerni a lélektani zavarokat, korlátozottan ismeri azok kezelési elveit, ebből adódóan nem adhat szakvéleményt, javaslatot, és nem terapizálhat önállóan. Az orvosképzéshez hasonlatosan az egyetemi padból kikerülő pályakezdő szakembert a felkészültsége arra teszi alkalmassá, hogy belépve a szakképzési látás pszichoterapeuta megszerezze speciális gyakorlati tudását, ismereteit bővítse. Ez a páciensekre és szakemberekre nézve egyaránt látás pszichoterapeuta Einstein látásvizsgálat teremt, ugyanis a pszichoterapeuta cím megszerzése egy hosszadalmas folyamat, mely során a jelölt számos alkalommal kell bizonyítsa rátermettségét.

A látás pszichoterapeuta kifejezés szabad használatával összemoshatók a különböző szakmai és nem szakmai tevékenységek, aminek végül a fogyasztók látják kárát. Ezen a területen még nehezebb megítélni a szakértői alkalmasság, hitelesség és hatékonyság, valamint felkészültség kritériumait, mert a piac szereplői eltérő képzési kritériumoknak és minősítéseknek tesznek eleget. De akkor, hogy derül ki, hogy a megfelelő szakemberhez kerültünk?

A tájékoztatott beleegyezés ellentmondásai A segítséget igénylő személy kiszolgáltatott helyzetben van a segítő szakember rendelésén, mely ráutaltság az un. A fogyasztó tudja, hogy problémájára valamiféle kezelést szeretne kapni, de annak a tudásnak már nincs birtokában, hogy pontosan mi a baja és mit érdemes kezdenie azzal. Ezekben a látás pszichoterapeuta a szakember iránymutatásaiban bízik sokszor vakon.

Magyar pszichológusok listája

Egy kifogásolható hasonlatként gondoljunk az autóvásárlásra. Mivel nagy anyagi tétje van, ezért legtöbbször nem érjük kő a látás kezelésére annyival, hogy gurul. Ahhoz, hogy szükségleteink szerinti legjobb portékát kapjuk, kissé szakértővé kell válnunk az autók tekintetében és meg kell ismernünk a kínálatot. Így van ez a pszicho piacon is ahhoz, hogy képesek legyünk választani, látunk kell az opciókat.

Ebben elviekben két dolog segít: a segítő szakember körültekintő tájékoztatása, valamint a fogyasztó tudatossága, önkéntes tájékozódása. Utóbbival az a probléma, hogy nincs hiteles fórum, ahol a szükséges tudás rendelkezésre állna, valamint a pszicho-képzések hierarchiája, a jogosultságok és kompetenciák rendszere sokszor még a szakmabeliek számára is nehezen átláthatók.

De vajon miért? A tájékoztatott beleegyezés egyik problémája, hogy bizonyos szaktudásnak birtokában kell lenni, hogy egyáltalán kezelési alternatívákról szó essen.

Ismét hasonlattal élve, látni kell a minél teljesebb térképet, hogy útbaigazítást tudjunk adni — azaz minél előrehaladottabb valaki a szakképzési rendszerben, annál szélesebb körét ismeri az alkalmazható pszichológiai beavatkozásoknak.

Pszichológus kisokos - Bálint Xénia pszichológus

A választás szempontjai A lelki segítés szolgáltatás, ami piaccal és ágazatokkal rendelkezik, és ahol jelen van a szereplők közötti verseny. Módszerek és terapeuták állnak a rajtvonalhoz és amikor eldördül a startpisztoly, akkor igyekeznek minél látás pszichoterapeuta ügyfelet bevonzani a versenytársakhoz képest. A puszta szakmaiság és képzettség kevésbé jelent előnyt hiszen a fogyasztók nincsenek tisztában a különböző látás pszichoterapeuta szintekkelígy az ajánlások és online értékelések válnak tájékozódási ponttá, ami sok kérdést felvet a hiteles tájékoztatás vagy a fogyasztók megtévesztése kapcsán.

látás pszichoterapeuta

Mindenekelőtt kérdéses, hogy valódi minőségbiztosítást jelent-e az informális ajánlás? Jót jelent, ha csupa dicséretet olvasunk egy szakemberről? Igen is, meg nem is. A pszichoterápiás kapcsolat értékelése problémás jelenség a terápiára jellemző speciális kapcsolati jellegzetességek miatt.

Ezek viszonyulásmódok átfesthetik a szakember képét szélsőségesen pozitív vagy negatív irányban isde megértésük a gyógyulás szolgálatába állítható.

Egyes pszichoterápiás irányzatok pl. A két munkamód más problémák átdolgozásában ideális, mégis a külső megfigyelő számára drámai különbség mutatkozhat a minősítések tekintetében. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a minőségbiztosításnak van egy reális mércéje, ami nem más, mint a szakképzettség. Aki elvégezte az intézményesült így hivatalos minősítések szerint működő szakképzés különböző szintjeit, arról elmondható, hogy tanulta, gyakorolta és rátermettségét illusztráció megtekintése fokon bizonyította záróvizsgái során.

Ha valaki ezt nem tette meg, attól még lehet rendkívül tájékozott és gyakorlott szakember, de erre hivatalos biztosíték nincsen, ezáltal a fogyasztó vállalja a kockázatot, hogy olyan segítőhöz kerül, aki nem tudja biztosítani a célok eléréséhez szükséges színvonalat tevékenységében.

De a szakképzések között is vannak különbségek, látás pszichoterapeuta egyes képzések az ismeretek bővítésére irányulnak — ezeket jellemzően a pszichológusképzést is végző egyetemek szervezik — más szakképzések az alaptudástól eltérő speciális ismereteket és készségeket tanítanak.

Utóbbi képzések klinikai szakpszichológus, egészségpszichológus és neuropszichológus orvosegyetemeken érhetők el, így egészségügyi végzettséget adnak a szakembereknek. Ez pedig azért fontos, mert az egészségügyi tevékenységet végző szakpszichológusoknak szigorú kötelessége a betegjogi és adatvédelmi szabályok betartása, orvoskamarai tagság, a beteg panaszjogának biztosítása, a betegtájékoztatás, adminisztráció, továbbá kötelező számukra a felelősségbiztosítás és a szinten tartó képzéseken történő rendszeres részvétel.

Pap László

Mi a tanulság? Jelen írás azokkal a nehézségekkel foglalkozik, melyekkel a mindenkori fogyasztó találja szemben magát, amikor pszichológiai szolgáltatást szeretne igénybe venni. Nem tudhatom, hogy az olvasónak mi lenne a leginkább megfelelő választás a sok szolgáltatás közül, de arra bíztatom, hogy ismerje meg a lehetőségeit! Kezdetnek íme néhány javaslat a tájékozódáshoz: Bátran tegyen fel kérdéseket a választott szakembernek!

Tájékozódjon segítője alap- és szakképzettségéről, módszerekben való jártasságáról! Kérjen információt az alkalmazott módszer jellegzetességéről, indikációiról és annak korlátairól! Kérjen tájékoztatást arról, hogy problémájára milyen megoldási vagy kezelési alternatívák állnak rendelkezésre!

Pszichológus

Amennyiben szakvizsga nélkül végzi pszichológusa a tevékenységét, kérdezze meg, hogy áll-e folyamatos szupervíziós felügyelet alatt! Ha Ön pszichológushallgató, és tervezi szakirányú továbbképződését, akkor bizonyosodjon meg arról, hogy a választott terapeutánál szerzett önismereti óraszámot elfogadja-e a képzése! Alábbiakban néhány gyakori megnevezés rövid leírását találja, ami segíthet az eligazodásban.

látás pszichoterapeuta

Lényegében pszichológusasszisztensi tevékenységre jogosít fel, önálló segítő vagy gyógyító tevékenységre nem. Mindazonáltal gyakorlati ismereteket korlátozottan biztosít, így szakirányú tevékenységre, gyógyításra nem jogosít fel. Elsődlegesen a szomatikus betegellátásban, prevencióban és rehabilitációban, a hatékonyabb betegségmegelőzésére és a gyógyító munka támogatására irányuló kompetencia.

látás pszichoterapeuta

A klinikai szakpszichológus tevékenysége a lelki egészség megőrzésére, helyreállítására, valamint a lelki zavarok megállapítására, okainak feltárására, diagnosztikai eljárások végzésére, továbbá lelki zavarok korrekciójára irányul. Úgynevezett alap-pszichoterápiás ismeretekkel rendelkeznek ezek a szakemberek, de pszichoterápiás képzettség és módszerismeret hiányában nem használhatják a pszichoterapeuta megnevezést. Pszichoterapeuta szakképesítést szerezhet szakorvos, klinikai pszichológus, alkalmazott egészségpszichológus és neuropszichológus.

Császár Noémi

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges a pszichoterapeuta képzés, annak gyakorlati követelményeinek teljesítése, valamint egy választott pszichoterápiás módszer elsajátítása pl. KVT, pszichoanalitikus terápia, pszichodráma, személyközpontú terápia stb. A szerzőről Stoll Dániel az Országos Gerincgyógyászati Központ, a Budai Egészségközpont szakkórházának munkatársa, klinikai szakpszichológus-jelölt, doktorandusz, megbízott osztályvezető.

Legújabb cikkek.

Fontos információk