Akihez imádkozik, ha gyenge a látása

akihez imádkozik, ha gyenge a látása

Prófétikus üzenet 1. A próféta hangja A mai gyülekezeteknek leginkább a prófétai szolgálat helyreállítására van szüksége. Az utóbbi években ismét felfedezték a prófétálás ajándékát, de még nagyon nagy a hiány próféták iránt. A gyülekezet nem fog eljutni az érettségre, amíg Isten fel nem emeli a prófétákat az emberei között.

gyenge látással lehet harcolni

Majdnem kétezer éven keresztül nem lehetett hallani a próféták hangját. Most a mi időnkben áll ez helyre. Tom Marshall - A próféták feltűnnek. Világos látás Látás - és ebből eredően vezetési hiányosság van a mai gyülekezetekben. Sok keresztyén csak egyik divathullámot követi a másik után, de semmit sem fejez be teljesen. Sok gyülekezet gyenge a látások területén és csak más sikeres gyülekezeteket másol.

  • Mínusz 5 látás olyan, mint
  • Társválasztás | Új Exodus
  • A legjobb látású ember

A Biblia azt mondja, hogy "látás nélkül elvész a nép" Péld. A próféták hiánya látáshiányt okoz a gyülekezetekben. Pál azt mondja, "Mert ha a trombita látását elveszti, most nem zengést tészen, kicsoda készül a harcra?

Az Egyháznak szüksége van prófétákra, akik világos felhívást tudnak adni a harcra.

A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma

Jelenleg a harc vesztésre áll, mert nem világos a cél. Egy szörnyű összevisszasággal vagyunk körülvéve. Mindenki azt állítja, hogy igaza van és sok keresztyént ide-oda dobálnak a mindenféle új hullámok, amik elérik őket. Egy világos prófétai szóra van szükség, ami felkészíti a gyülekezetet a győzelemre.

a macska látásának helyreállítása

A próféták hozzák el Isten tervét a gyülekezet számára. A keresztyének úgy beleragadhatnak a világi eseményekbe, hogy nem látják, mit cselekszik Isten. Ez egy olyan zavaros időben is igaz, amikor nagyon határozottan látni Isten kezének munkáját. A próféták vezetést és látást fognak adni ezekben a helyzetekben, és így Isten népe tudni fogja, hogy mi történik, és mit kell tennie. Például Gád próféta tanácsot adott Dávidnak, hogyan kerülheti el a bajt.

Gád próféta azt mondta Dávidnak, "Ne maradj a várban. Menj Júda földjére. Így Dávid elhagyta azt és elment Héreth erdőségeibe. Egy nép vagy nemzet számára egy olyan állapot, amikor nincs próféta, Isten ítéletét jelenti. A gyülekezet halálra unja magát, hiányzik egy út, egy gondolati vonal, egy vezetés, mert hiányzik ez a fajta érzékenység. Mi is látjuk, hogy a programoknak és a szolgálatoknak a mai formája rossz eredményre vezet. Art Katz - Milyen a prófétai gyülekezet. A gyülekezetben és a világban is nagy éhség van a próféciák iránt.

Ez az éhség a vezetés iránti növekvő igényből fakad, hogy túléljük a napjaink erőszakos, zavaros időszakát Rick Joyner - A Próféta szolgálata. Napjaink fő jellemzője, hogy olyan kevés hang rendelkezik megkülönböztetett csökkent látás műtét után. Nagy a hiány a hatalommal mondott világos üzeneteket illetően.

Sok evangéliumi igehirdető van, és nem vagyunk híján ha gyenge a látása hit igazi bajnokainak sem, szomorúak vagyunk viszont a próféták hiánya miatt; "Azt mondja az Úr", ami az Úrral való bensőséges, közvetlen közelségből született, kapott megbízás.

Egyre fontosabb tudnunk, hogy mi az a bizonyos eltérés az általános igazságtól és szolgálattól, ami Isten kijelentése mára - hogy hol vagyunk, és mi Isten akarata ezekre az órákra. A próféta látja a szellemi irányokat és Isten akaratát, a nagyobb - panoráma - képet. Ő nem a részletek embere: "hogyan tegyük ezt vagy azt".

  1. Rövidlátás fizikai
  2. Nézettábla, ki a szerző
  3. Ugyancsak még ebben a valóban idilli, zavartalanul békés és minden jó reménységre feljogosító időszakban mondta ki Ádám, és maga az Úr, azokat a szavakat, amelyek örök időkre meghatározták a férfi és a nő szövetségi kapcsolatának, törvényes együttélésének, életre szóló közösségének alapjait.

Ő egy nagy ívű látással rendelkezik, amire szüksége van a gyülekezetnek, hogy lásson, ami irányt szab az életének. Egy ilyen kitekintés nélkül a közösség élete csak helyben járás.

  • Orrcseppek a látáshoz
  • Szent Benedek regulája – Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  • A rövidlátás gyengébb, mint a dioptria

Olyan dolgokat fognak állandóan cselekedni, ha gyenge a látása erősen korlátozottak és jelentéktelenek, mert nincs látásuk arra, hogy mit kellene cselekedni; hogy hol vannak ebben a pillanatban egy sokkal nagyobb képben, amiben tovább mozdulhatnának. Prófétai áttekintés nélkül beleragadnak azokba a sürgető programokba, amik nagy valószínűséggel testből születtek vagy ha gyenge a látása dolognak a szükségességéből és nem a prófétai, apostoli dolgok folytonosságából.

Austin-Sparks - Mi a prófétai ultimátum? Időnként szükségünk van egy prófétai hangra, hogy segítsen nekünk meglátni a nyilvánvalón túli dolgokat, és hogy felfedezzük Isten kezét a gondviselésszerű körülményekben.

RON MCKENZIE: A PRÓFÉTA SZOLGÁLATA

Iverna Tompkins - Előrehaladás a prófétálásban, Isten vár a látásokkal bíró emberekre. Valami nagy dolgokat tenni, csak olyan ember képes, akinek van látása, aki felkészült, hogy feláldozza magát ennek a célnak. Isten megragad egy embert és beleéget egy látást a ha gyenge a látása. Egy igazi tanítványra van szükség, aki letette az egész életét Isten kezébe.

Társválasztás

Ahhoz, hogy egy látás beteljesüljön, mindent oda kell adni. Clark Taylor - Péld A prófétálás ajándéka és a próféta szolgálata Az elmúlt években azt láttuk, hogy növekedett a prófétálás ajándékának megnyilvánulása a gyülekezetekben.

Mi Evelina Bledans jövőképe

Ez az ajándék a Szent Szellem által a hívők bátorítására és felkészítésére adatott. Ez az ajándék minden hívőnek rendelkezésére áll, és megtapasztalhatja azt. Azt kell mondanunk, hogy komolyan kell keresnünk a prófétálás ajándékát.

Azonban nem mindenki próféta, aki prófétál. A prófétálás egy intés, figyelmeztetés, bátorítás kimondása, amit valaki a szellemében érzékel és kimondja azt. Azt a csábítást, hogy azt mondjuk "azt mondta az Úr" el kell kerülnünk. Az intés könnyebben korrigálható, mint a prófécia.

látás nulla kettő

A cél a próféciánál a minőség és a tisztaság, és nem a mennyiség. Peake - Jeremiás. Alázatossá tesz bennünket, ha megismerjük a prófécia és az intés, bátorítás közötti különbséget.

Az intés nem prófécia. Mario Murillo - A prófécia. Lehetnek szellemi ajándékaid és meglátásaid, de az még nem jelenti azt, hogy Isten egy irányító, hatalmi pozícióba helyezett téged. Isten a Szent Szellem által mindenkinek ad ajándékokat, de az irányító és hatalmi pozíciókba az Úr Jézus helyezi bele az embereket gyülekezet vezetősége.

a legjobb vitaminok a látás javítására

Bajba kerülünk, ha hibázunk a kapott ajándékunk működési területét illetően. John Bevere - Ezt mondta az Úr Különbség van a prófétálás ajándéka és a próféta szolgálata között. Egy próféta elhívása Istentől van, aki egy vén a vezetőségben. Egy próféta elhívásával rendelkező vén feladata, hogy Isten szavát mondja.

Ő Isten szószólója. Jóllehet a prófétálás ajándéka minden hívőnek adatott, amint a Szent Szellem akarja, a próféta szolgálata azonban egy elhívás egy személy életére vonatkozóan. Ez egy olyan a szolgálat, amire a gyülekezetnek a legnagyobb szüksége van. A valóságban az ajándékok tartóssá válnak. Néhány ember esetenként kap próféciát ez az, ahol a legtöbb próféta elindul. Mások sokkal gyakrabban prófétálnak. Néhány vén éppen csak az elején tart a prófétálásnak, más vének kifejlődnek egy teljes prófétai szolgálatra.

A fő cél minden keresztyén életében, hogy fejlődjön a szolgálatában. Nem kell erőlködni, hogy pontos megnevezéssel lássuk el az egyes emberek szolgálatát.

Szent Benedek regulája

Szabadnak kell lenni akihez imádkozik, hogy Isten hívja el és készítse fel őket. Ha áttekintjük a mai prófétai mozgalmat, akkor gyakran az alázatosság, a szentség, és a szellemi érettség hiányoznak azokból, akik Isten hangját szólják.

Sértődöttség, büszkeség, elbizakodottság és szellemi éretlenség sokszor látható az életükben. Címek önmagukban nem rosszak, de a testünk az, ami hajlamos az öndicsőítésre és emberek elismerésének keresésére.

Próféta címet adva magunknak, vágyunk arra, hogy felfedezzenek és elismerjenek bennünket. Óvatosaknak kell lennünk, hogy olyan módon tegyünk dolgokat, ami finom, elfogadható módon hívja fel a figyelmet az ajándékunkra.

Akik úgy érzik, hogy jogosan használják a "próféta" címet, észre kell venniük, hogy a Szentírás csak két példát hoz arra, ahol az emberek úgy azonosítják magukat, mint próféták. Az első az 1 Kirahol az öreg próféta találkozik a fiatal prófétával, és azt mondja: "Én próféta vagyok ugyanúgy, mint te" és így meggyőzi őt, hogy menjen haza vele. Azonban az öreg prófétára való hallgatás a fiatal prófétának az életébe kerül.

Dioptriák látásélessége másik példa a Jelenések könyvében fordul elő és Jezabellel kapcsolatos, "aki magát prófétának hívja" Jelenések John Paul Jackson.

Erőteljes próféciák A prófétálás ajándéka nagy áldás a gyülekezet számára, de a kapott próféciák közül nagyon sok bizonytalan. Nem ha gyenge a látása az a mód, amit követni kell.

Pál a következőt mondja: "ha mindnyájan prófétálnak és bemegy egy hitetlen, vagy avatatlan, az mindenektől megfeddetik, mindenektől megítéltetik, És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek; és így arcra borulva imádja az Istent, hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik ti bennetek.

Ilyen erőteljes prófécia nem gyakori a gyülekezetben. Jeremiás mondta, hogy "az Úr szava olyan, mint a tűz, vagy mint a sziklazúzó pöröly, ami a követ darabokra zúzza".

Jer A gyülekezet csak akkor fog megtapasztalni erőteljes próféciákat, ha a próféták a saját helyükre kerülnek a gyülekezetben. A prófétai szolgálat helyreállása lényeges a gyülekezet ereje szempontjából. A prófétálás ajándéka minden hívő számára adatott, amint a Szent Szellem akarja, a próféta szolgálata viszont egy elhívás egy akihez imádkozik életére. A gyülekezetnek nagy szüksége van erre a szolgálatra. Engedjük, hogy az Úr elküldjön bennünket prófétikus szolgálókat, hogy megvizsgáljon és átvigyen bennünket a tűzön!

Küldj el bennünket mártírok nemzetségét - férfiakat megterhelve, meghajolva a teher alatt, összetörve a fenyegető ítélet látása és a végtelen pokol ítélet alatt.

L Ravenhill - Miért késik az ébredés. Azt állítom ezen a reggelen, hogy ez a pulpitus nem a csecsemők helye.

Ezekben a napokban, amelyekben élünk szükségünk van a prófétákra. Leonard Akihez imádkozik - Sírás a tornác és az oltár között. A próféciában erő van, aminek semmi sem tud ellene állni.

Anne Van Niekerk. Próféták a gyülekezetben A legtöbb próféta működési területe a gyülekezet. A próféta valójában egy vén, aki fekete-fehéren lát dolgokat. Kemény kérdéseket és kihívást fognak intézni a gyülekezet tagjaihoz a makacs bűnökkel kapcsolatban, mert szenvedélyük az igazság és a becsületesség.

Minden gyülekezet egymással együttműködő vének csoportja által kellene, hogy vezetve legyen Ap. A vének minimális száma három vagy négy. A vének közötti kapcsolat erőssége a gyülekezet erősségének a forrása.

Fontos információk