Látássérülés, hogyan bánik

látássérülés, hogyan bánik

OKM rendeletben foglalt szakmai és vizsgakövetelmények alapján készült. Határozza meg a látássérülés definícióját, és mutassa be a látássérült személyek csoportjait a látásmaradvány mértéke szerint! Ön egy látássérült tanulókat oktató általános iskolában járt. Foglalja össze, mit tud az ide járó tanulók fogyatékosságának állapotjellemzőiről!

Távoli jogi tanácsadás

Értékelő lap 1. Típus C B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A látásfogyatékosság gyengénlátás, aliglátás, vakság fogalma, okai, tünetei A látásfogyatékos gyermekek gyengénlátók, aliglátók, vakok nevelési, oktatási, fejlesztési szempontú jellemzői Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max.

A látássérülés definíciójának alapelemei: a mindkét szemre kiható sérülés és a kezelés és korrekció utáni állapot A vízus alapú definíciók kategóriái A látásteljesítményt meghatározó más vizuális funkciók: a látótér, a kontrasztérzékenység, a fényhez való alkalmazkodás és a vizuális ingerek agyi feldolgozása A vakok, aliglátók és gyengénlátók jellemzői, a funkcionális látás fogalma és az egyes csoportok különböző problémái Kapcsolódó gyógypedagógiai asszisztensi feladatok Összesen Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.

Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Módszer Látássérülés 6 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Mutassa be a látássérülés látási norma látásélesség felismerésével kapcsolatos ismereteit, és vázolja a sérült gyermek elfogadásával kapcsolatban a szülőknek nyújtható támogatást, legfontosabb tanácsokat!

Ismerősei közelmúltban született gyermekénél felmerül a látássérülés gyanúja. A szülők tájékozatlanok és kétségbe vannak esve. Néhány alapinformációval segítse őket! Értékelő lap 2. Típus C C Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Vak gyermekek sajátos nevelési látássérülés korai fejlesztéskor és óvodáskorban A gyógypedagógia tárgya, legfontosabb fogalmai, alapvető folyamatainak és tevékenységeinek jellemzői Az információtartalom vázlata alapján A látás normális fejlődésének mérföldkövei alapján a sérült látás jelei A látássérülések súlyosság szerinti fajtái, ezek megjelenése csecsemőkorban Pontszámok Max.

Kapcsolódó gyógypedagógiai aszszisztensi feladatok 10 A korai fejlesztés fogalma, lehetőségei A látássérült ember hogyan bánik, életútja Összesen 90 Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.

Látássérülés - Szubjektív

Elért 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 4 Szakmai nyelvű beszédkészség 3 Összesen 6 Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Mutassa be a látássérült gyermekek korai fejlesztését ellátó Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ működését! Rokonságában hogyan bánik látássérült csecsemővel az első vizsgálatra készülnek a szülők.

Aggódnak, mi vár rájuk a jövőben. Meséljen róla, hol és hogyan fog zajlani a vizsgálat, és mi fog történni a vizsgálati eredmények tükrében! Értékelő lap 3. Típus B C Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A vak gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, képzése, fejlesztése A látásfogyatékos gyermekek, tanulók intézményes nevelési rendszere, látássérülés, integrált szervezeti formák Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max.

táblázat a lányok látásának tesztelésére mi az erg a látásban

A látássérülés gyanúja, tünetei csecsemőkorban Kapcsolódó gyógypedagógiai aszszisztensi feladatok 10 Az orvosi, hogyan bánik és gyógypedagógiai vizsgálat elemei, menete, a vizsgálatvégző szakemberek köre A korai fejlesztés színterei A korai fejlesztés területei, tevékenységei, a lehetséges hogyan bánik Összesen 90 Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.

A család szerepe a látássérült gyermek életében, fejlesztésében és személyiségének alakításában. Szülői attitűdök és ezek hatása a gyermek fejlődésére. A családot segítő intézmények, alapítványok és egyesületek. Ön gyógypedagógiai asszisztensként dolgozik egy óvodában, ahová két vak kisgyermek jár.

Az egyiket mindig ölben hozzák, nehogy baleset történjen, egy csecsemő szintjén bánnak vele, a szülők nem mernek semmiben változtatni, nehogy valami baj érje a gyermeket.

Németh Petra interjúi látássérült fiatalokkal*

A másik egy sokgyermekes család gyermeke, aki nagyon kevés figyelmet kap, nagyon önálló, de együttműködése, kommunikációja alig alakult ki, többnyire magában látássérülés. Értékelő lap 4. Típus C C Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A vak személyek pszichikus funkciói, fejlődésük, fejlesztésük specifikumai A látásfogyatékos személyek jogai, oktatási, egészségügyi, szociális ellátásuk, látássérülés szervezeteik Látássérülés információtartalom vázlata alapján A sérült anya-gyerek kapcsolat és a megküzdés lehetőségei: a pozitívumokra épülő elfogadás és az élet megy tovább életstratégia megélése Hibás szülői reakciók: a bűntudat, hárítás, elutasítás, kompenzálás értelmezése az adott példán keresztül A reális elvárásokon alapuló nevelés, szeretetteljes követelés kialakítása a sérült gyermekkel szemben Kapcsolódó gyógypedagógiai asszisztensi feladatok Szülőklubok, szülők érdekvédelmi egyesületei, támogató szolgálatok, alapítványok a látássérültekért Pontszámok Max.

Összesen Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Fejtse ki a látássérült kisgyermekek óvodai elhelyezésének lehetőségeit a meglevő látás mértéke és a társuló fogyatékosságok szerint! Ön gyógypedagógiai asszisztensként látássérült kisgyermekekkel szeretne foglalkozni, lehetőleg óvodában.

Beszéljen arról, hogy, milyen lehetőségeket kutatott fel, milyen ismereteket szerzett e tárgykörben! Értékelő lap 5. Beszéljen arról, hogy milyen lehetőségeket kutatott fel, milyen ismereteket szerzett e tárgykörben!

Típus C C Hogyan bánik ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A látásfogyatékos gyermekek, tanulók intézményes nevelési rendszere, szegregált, integrált szervezeti formák Vak gyermekek sajátos nevelési szükségletei korai fejlesztéskor és óvodáskorban Az információtartalom vázlata alapján Látássérült gyermekek számára működő speciális óvodák Magyarországon A vakok óvodájában a gyermekek és a csoportok változása A látássérült kisgyermekek óvodai elhelyezésével kapcsolatos szakmai álláspont változása: korán speciális intézményi elhelyezés vagy integráció Pontszámok Max.

Speciális terápiák, tanácsadás, utazótanári ellátás Kapcsolódó gyógypedagógiai asszisztensi feladatok 10 Összesen 90 Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. A látássérültek mozgásfejlődésének látássérülés és a fejlesztési feladatok ismeretében foglalja össze azokat a tanácsokat, amelyeket szülőknek vagy esetlegesen gondozóknak adni lehet a mozgás fejlesztésének lehetőségeiről és módszereiről! Adjon tanácsot egy édesanyának, akinek 3 éves vak kisgyermeke fél egyedül járni, csak egy felnőttbe csimpaszkodva mer megmozdulni.

Értékelő lap 6. A látássérültek mozgásfejlődésének sajátosságai, és a fejlesztési feladatok ismeretében foglalja össze azokat a tanácsokat, amelyeket szülőknek vagy esetlegesen gondozóknak adni lehet a mozgás fejlesztésének lehetőségeiről és módszereiről!

a lézeres látás helyreállításának helyreállítási ideje szürkehályog műtét után, a látás romlott

Típus C B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Vak gyermekek sajátos nevelési szükségletei korai fejlesztéskor és óvodáskorban A látásfogyatékos gyengénlátó, aliglátó, vak gyermekek tájékozódása és közlekedése Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. A látássérült kisgyermekek mozgásfejlődésének sajátosságai Testséma, testkép kialakítása Kapcsolódó gyógypedagógiai aszszisztensi feladatok Mozgásos élményt nyújtó játékok, a hogyan bánik örömének felfedeztetése A kis tér biztosítása, az előbot fogalma, a biztonságos környezet kialakítása Összesen Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.

Jogsegély szolgálat

Ismertesse a látássérült kisgyermekek beszédfejlődésének sajátosságait és a fejlesztő módszereket! Térjen ki a megkésett beszédfejlődésű vagy a nem beszélő gyermekek kommunikációs készségfejlesztésének kérdéskörére is!

douche és látvány gyakorlatok, amelyek azonnal javítják a látást

Ön gyógypedagógiai asszisztensként óvodás vak kisgyermekekkel foglalkozik. Mire figyelne oda, milyen tevékenységeket végezne egy még folyamatosan nem beszélő vak kisgyermekkel, hogy elősegítse a beszédkészség fejlődését? Értékelő lap 7. Vázolja a látássérült kisgyermekek beszédfejlődésének sajátosságait és a fejlesztő módszereket! Típus B B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A látásfogyatékos gyermekek gyengénlátók, aliglátók, vakok nevelési, oktatási, fejlesztési szempontú jellemzői Hogyan bánik vak gyermekek habilitációs fejlesztésének tartalmi elemei Az információtartalom látássérülés alapján A látás szerepe az utánzásban a hangképzés, mimika terén Az egyes funkciók mozgás, manipuláció, hallás, beszéd fejlődésének íve vak kisgyermekeknél, és ennek hatása a beszéd hogyan bánik A vak kisgyermek kommunikációját és beszédfejlődését segítő, illetve hátráltató környezeti tényezők Az alternatív kommunikációs módok: siketvak jelrendszer, tapintható kártyák és jelek használata Pontszámok Max.

Kapcsolódó gyógypedagógiai asszisztensi feladatok 10 Összesen 90 Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. A Braille-íráshoz és olvasáshoz szükséges készségek kialakulásának segítése, a Brailleírás és olvasás előkészítése óvodás korban.

Mutassa be a gyakorlatban felhasználható eszközöket és játékos módszereket!

A kétféle intézményben szerzett élmények eltérése szembetűnő volt. Megfogalmazódott bennem a kérdés, minden körülmények között igazolható-e az integráció? Valóban szükség van-e a látássérültek integrált oktatására?

Ön egy óvodai csoportban gyógypedagógiai asszisztens, ahol az iskolai életre írás-olvasás készítik fel a látássérült kisgyermekeket. Beszéljen az itt folyó munkáról! Értékelő lap 8. Típus C B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Vak gyermekek sajátos nevelési szükségletei korai fejlesztéskor és óvodáskorban A vak gyermekek, látássérülés habilitációs, látássérülés nevelésének, oktatásának, fejlesztésének tartalmi elemei, tanulásszervezési formái, individualizálása, módszertani repertoárja Az információtartalom vázlata alapján A látó- és tapintóolvasáshoz szükséges készségek A gyakorlatban használatos eszközök Kapcsolódó gyógypedagógiai aszszisztensi feladatok A tapintás fejlesztése hétköznapi helyzetekben, játékosan és speciális feladatokkal A Braille-írás és olvasás tanulásának előkészítéséhez szükséges készségek kialakítása Pontszámok Max.

Mondja el ismereteit hogyan bánik gyengénlátó tanulók iskoláiról! Beszéljen az integrált oktatás előnyeiről és hátrányairól! Véleményét kérik látássérülés ősszel első osztályba lépő Orosz látással gyermek szülei, hogy milyen iskolába írassák gyermeküket. Milyen kérdéseket tenne fel a gyermekről és a családról ahhoz, hogy sokféle szempont összevetésével tudjon véleményt alkotni? Értékelő lap 9.

Típus B C Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A látásfogyatékos gyermekek gyengénlátók, aliglátók, vakok nevelési, oktatási, fejlesztési szempontú jellemzői A látásfogyatékos látássérülés, tanulók intézményes nevelési rendszere, szegregált, integrált szervezeti formák Az információtartalom vázlata alapján A tanulókörnyezet kialakításának specialitásai, diákotthon, speciális fejlesztések, terápiák látássérülés Kapcsolódó gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A gyengénlátó gyermekekkel való bánásmód változása Magyarországon Az utazótanári szolgálat és tevékenységük Pontszámok Max.

Az integráció sikerét befolyásoló tényezők Összesen Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max. Foglalja össze hogyan bánik látássérüléshez csatlakozó fogyatékosságok fajtáit, a halmozottan látássérült gyermekek fejlődésének általános jellemzőit! Ön kollégáival szakmai látogatást tesz a Vakok Általános Iskolája Siketvak tagozatán és a mozgássérült gyermekek számára alapított Batthyány László Vak Gyermekek Otthonában.

Nem kell öltöztetni, csak mert vak vagyok Márta négy gyereket szült gyengénlátóként, mára teljesen vak.

Milyen sajátosságokat tapasztalhatunk ezekben látássérülés intézményekben? Értékelő lap Típus C C Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Látás- és értelmi fogyatékos gyermekek látássérülés felnőttek nevelése, oktatása, képzése, fejlesztése A látásfogyatékos gyermekek, tanulók intézményes nevelési rendszere, szegregált, integrált szervezeti formák Az információtartalom vázlata alapján A látássérülés mellett más sérülést okozó jellegzetes kórtörténetek és kórképek A látássérülés és értelmi fogyatékosság jellegzetes tünetei, a foglalkozás feladatai, területei Kapcsolódó gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A siketvak gyermekekkel való foglalkozás feladatai, területei Halmozottan látássérült gyermekek fejlesztéséhez használható speciális módszerek és eszközök Pontszámok Max.

Mutassa be a látássérültek utazótanárainak munkáját a gyengénlátók és a vakok általános iskolájában működő egységes módszertani központok tevékenységén keresztül, beszéljen azokról a speciális fejlesztési területekről, amelyek az utazótanár feladatkörébe tartoznak! Egy kollégája általános iskolában pedagógiai asszisztens. Megtudja, hogy szeptembertől egy vak tanuló érkezik az osztályba, akinek szakszerű oktatásához-neveléséhez utazótanári segítséget kapnak.

Milyen rendszerű és tartalmú ez a segítség?

A jogi tanácsadás területei

Típus C B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A látásfogyatékos gyermekek, tanulók intézményes nevelési rendszere, szegregált, integrált szervezeti formák A látásfogyatékos gyermekek gyengénlátók, aliglátók, vakok nevelési, oktatási, fejlesztési szempontú jellemzői Az információtartalom vázlata alapján Az óvodáskorú látássérült gyermekek utazótanári ellátása Pontszámok Max.

A tanítók és tanárok felkészítése Optikai segédeszközök kipróbálása és kölcsönzése Tájékozódás és közlekedés tanítása vak gyermekeknek Kapcsolódó gyógypedagógiai aszszisztensi feladatok Hogyan bánik Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.

Ez azt jelenti, hogy mint az egészséges gyerekeknél, az ő korlátait is fel kell ismernünk, és e korlátait akár feszegetve is elvárásokat kell támasztanunk felé ugyanúgy, mint egy egészséges gyermek felé. Ha tudjuk, látjuk, érezzük, hogy a gyermek többre képes, ne legyünk restek ezt a többet tőle elvárni!

Mutassa be a látássérült személyek kísérésének alapelveit és a legfontosabb technikáit! Térjen ki a gyermekek kísérésének specialitásaira és a kísérés szerepére az önálló közlekedésre nevelésben! Az intézménybe, ahol dolgozik, jár hogyan bánik 13 éves vak gyermek. Gyakran látja, hogy egyik kollégája hátulról fogja meg a vak fiú karját és így maga előtt tolva kíséri őt.

rövidlátás és szemgyakorlatok látvány a golf számára

Hogyan magyarázná el kollégájának, hogy miért helytelen az ő kísérési technikája, és hogyan mutatná be a megfelelő kísérési módot? Térjen hogyan bánik a gyermekek kísérésének specialitásaira és a kísérés szerepére, az önálló közlekedésre nevelésben! Hogyan magyarázná el kollégájának, hogy miért helytelen az ő kísérési technikája és hogyan mutatná be a megfelelő kísérési módot?

rövidlátás generációk szerint látásromlás életkori táblázat szerint

Típus B C Szakmai látássérülés alkalmazása a szakmai és vizsgakövetelmény szerint A látásfogyatékos látássérülés, aliglátó, vak gyermekek tájékozódása és közlekedése A vak tanulók sajátos nevelési szükségletei Az információtartalom vázlata alapján Pontszámok Max. A látássérült személyek kísérésének alapelve Hogyan bánik kapcsolatfelvétel, a helyes fogás A szűk helyen való áthaladás, lépcsőn járás, ajtón áthaladás és egyéb speciális hogyan bánik A kísérés szerepe az önálló közlekedővé nevelésben Kapcsolódó gyógypedagógiai asszisztensi feladatok 10 Összesen 90 Elért Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Max.

Mutassa be a látássérült gyermekek önkiszolgálásra nevelésének speciális feladatait, az önálló életre való felkészítés területeit és néhányat a legfontosabb speciális technikák közül! Egy integrált óvodában nagycsoportos egy vak kislány.

Keresés űrlap

Okos, a többi gyermekkel fejlettségben egy szinten álló gyermek. Nincs vele semmi gond, mert hogyan bánik egyik dadus nagyon szereti, ezért öltözteti, vetkőzteti, segít a WC-használatban, kancsóból tölt a kislánynak, kanalat ad neki minden ételhez, nehogy megszúrja magát a villával.

Hogyan érvelne amellett, hogy a kislányt önállóságra kellene szoktatni?

gyógytorna a látás javítása érdekében milyen könnyű javítani a látást

Típus B B Szakmai ismeretek alkalmazása a szakmai hogyan bánik vizsgakövetelmény szerint A látásfogyatékos gyengénlátó, aliglátó, vak gyermekek gondozása, önkiszolgálása A vak gyermekek, tanulók habilitációs, rehabilitációs nevelésének, oktatásának, fejlesztésének tartalmi elemei, tanulásszervezési formái, individualizálása, módszertani repertoárja Az információtartalom vázlata alapján Az önkiszolgálás, önállóság fejlesztésének jelentősége, személyiségre tett hatása látássérült gyermekek életében A mindennapos tevékenységek ADL technikáinak ismertetése Kapcsolódó gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A megfelelő környezet kialakítása, ennek szempontjai a látássérült kisgyermek önállóságának látássérülés Speciális eszközök az önállóság elősegítésére Pontszámok Max.

A látássérült gyermekek körében az egyik szem rövidlátása előforduló sztereotip viselkedések. A megítélés változásai, a beavatkozás lehetőségei és módjai. Egy csoportjába járó 5 éves kisgyermek a következő viselkedéselemeket produkálja: nyomja a szemét, előre-hátra ringatja magát, az ablak felé fordulva kezét mozgatja a szeme előtt. Térjen ki az említett sztereotip viselkedések okaira és tegyen javaslatot olyan beavatkozásra, amely kedvezően befolyásolhatja a viselkedésmódok ritkábbá válását, elmaradását!

Fontos információk