Emeletre néző újság

Könyv: Égre néző (Kemény András (Szerk.))

Sárosi indította a tá­madást, Bodnár továbbította a lab­dát, s Kásás habozás nélkül a há­lóba emeletre néző újság. Még a zárkózott és kissé morc zsűri tagjai is feláll­va tapsoltak! János a szovjet válogatott elleni döntőn kétszer is úgy nyúlt a labdához, hogy az a saját kapujába vánszor- gott S most egyszerre, egy mérkőzésen kétszer is. A mérkő­zést követő álmatlan éjszakán újra és újra átgondoltam, miként tör­ténhetett. A lövés után már nálam volt a labda, illetve a vízben nagy erejétől azonban még pörgött, csa­varodott, s balszerencsémre nem kifelé.

a látás rövidlátása az látás táplálkozás

Hát így történt és örülök, hogy ezt a vallomást éppen azok­nak a Ferencváros híveinek is megtehetem, akik elutazásom előtt sok gyengénlátó masszázs kívántak. Barcelona eredményei ismertek. A magyar válogatott, amelynek 11 tagja közül három a zöld-fehér szí­neket képviselte, ezüstérmet nyert, de kis szerencsével ez arannyá változhatott volna.

Az FTC évek óta jelentős szerepet játszik a ha­zai vízilabda életben, nehéz lenne megmondani, hogy mikor volt, amikor nem akadt képviselője a válogatottban. Steinmetz, Kásás és Wiesner is azok közé tartozik, akik Rajki Béla szövetségi kapi­tány jelöltjei a nagy cél megvaló­sítása, a müncheni olimpia meg­nyerésében.

Emlékalbum - 25 éves a Fradi Újság (1995)

Zöld-fehér legenda. Ott­hont rakva ezzel egy klubnak, amely azóta is elválaszthatatlan a magyar sporttól, de azon belül is - a magyar labdarúgástól. A régi klubház megöregedett, megkopott. Becsülettel szolgált és szolgál is még egy ideig - de szomszédságában ott már az új, a kacsalábon forgó zöld-fehér palota.

látás, testellenőrzés céljából myopia és astigmatizmus csecsemőknél

A portásfülkében Kovács Ká- rolyné, Emeletre néző újság ül. Valakivel perel valamilyen kulcs ügyben.

A Neurológiai Klinika Könyvtára – Neurológiai Klinika

A kul­csok miatt gyakran perel. Jaj, hol is le­het? Épp az imént hallottam a hangját Mert tetszik tudni ez a legnehezebb. Min­denki csak keresi még a helyét. Mert új idők kezdődnek itt, tetszik tudni Igen új idők kezdődnek. Ezt mondja Balázs László is, aki idő­közben előkerült. Persze Kovács- né vele is perel:- Megint zsebre tetszett rakni a kulcsokat, itt meg hiába keressük!

A kulcsok azután előkerülnek, Ba­lázs László pedig idegenvezetőnek szegődik, hogy bemutassa az új klubházat. Kilenc lépcsőt megyünk lefelé, s megérkezünk a labdarúgók biro­dalmába, a focisták öltözőihez. Ha a lépcsőn leérve jobbra fordulunk, a hazai csapat otthonába jutunk. Faborítású falak, 21 játékosnak öl­tözőszekrény. Aztán két gyúróhe­lyiség.

Ujság, 1929. május (5. évfolyam, 98-120. szám)

Egy a száraz, egy a nedves gyúrásnak. Dóka mester igazán nem panaszkodhat! Ilyen birodal­ma egyetlen más gyúrónak sincs, csak neki.

látás ül le, milyen vitaminokat igyon szent víz és látvány

Aztán van itt medence, zuhany­zó, mosdó. És zöld csempe minde­nütt. Az első csapat öltözője mel­lett van a tartaléké. És itt van a kü­lön orvosi szemvizsgálat Prágában, itt vannak a szertárhelyiségek, túlnan pedig a vendégcsapatok öltözői.

a látás elvesztette az érthetőségét rövidlátás a taekwondóban

A játé­koskijáró melletti bíróöltöző egye­lőre más célokat szolgál. Itt vertek tanyát a sportiskolások.

látásvizsgálat e betűk táblázatával jobb látás a kapuk számára

Megérkeztünk az első emeletre. A feljárattal szemben ott a puritán kistanácsterem, az elnök­ségi ülések, a szakosztályi megbe­szélések, s egyéb kisebb rendezvé­nyek részére. El­sősorban az arra igényt tartó ven­dégcsapatok kaphatnak itt szállást, meg edzőtáborozó Fradi-sporto- lók.

Benyitunk az első ilyen szál­lodai szobába, s ott találjuk - a módszertani osztályt. Papp László előadó éppen a versenynaptárt böngészi, Gyenes András egy vaskos könyvben la­poz.

Ujság, május ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Zsuzsika Bagdi Zsuzsa ad­minisztrátor pedig rádől írógépé­re, s várja a pillanatok múlva ese­dékes új munkát. Tágas, kényel­mes. Különösen a régihez képest.

Már december végén áthur- colkodtunk. Klárika jelenlegi munkája előtt hét egyesületi elnök titkárnő­je volt, azaz Tudja, hogy ez­alatt az idő alatt mennyi elképze­lést, távlati tervet, programot megismertem én? De végre van igazi kellemes otthonunk Hát igen.

Ez az. Bárkivel is be­szélünk az első emeleten, minden­ki ezt mondja: Végre van ottho­nunk! Ugye érthető, hogy örülünk?

lézeres szemészeti tanulmány útmutató ingyenesen letölthető csalánnal kezelje a látást

Varga Pál pénztá­ros: - 21 évet éltem meg a régi klubházban.

Fontos információk