Dinamikus látás fejlesztése

Valamikor az előző század vége felé, a pályám kezdetén ismerkedtem meg Oroszlány Péter munkásságával. Konkrétan a tanulás tanításáról és a dinamikus olvasásról alkotott nézeteivel, és az általa kifejlesztett oktatási programmal.

Nagyon érdekesnek találtam, két ok miatt: egyrészt, akkoriban még nem voltak részletesen kidolgozott fejlesztő programok sajnos a magyar nyelvű szakirodalom továbbra is kénytelen nélkülözni ezeketmásrészt mert a dinamikus olvasás fejlesztése számítógéppel is történt. Ez újdonságszámba ment akkoriban, a gyerekek nagyon kedvelték.

Sajnos a floppyra írt program az újabb fejlesztésű számítógépeken már nem használható.

perifériás látás - kritikusolvasás

És Oroszlány Péter sincs többé közöttünk Azóta rengeteg külföldi fejlesztőprogrammal ismerkedtem meg az olvasástanulás témaköréből, és bizony ezek megismerése világított rá utólag a Dinamikus olvasás AKG Kiadó,korát megelőző modernségére és eszmei értékére. Mint annyi más magyar termék, a Tanulás tanítása komplex program sem futotta be a megérdemelt karriert.

Olyan fogalmakkal ismertetett meg, mint a skipping, perifériás látás növelése, fixációszélesség, rögzített fixáció, regressziógátlás. Ezek a fogalmak mind a szemműködést gyorsító gyakorlatokhoz kapcsolódnak, melyek az olvasástechnikával hozhatóak kapcsolatba. E fogalmak tisztázására szánnék néhány sort: Regresszió: az a rossz szokás, mikor vissza-visszaugrunk a már elolvasott szövegre, mivel úgy haladtunk előre, hogy nem fogtuk fel az olvasottakat. A regressziógátló gyakorlat erről igyekszik leszoktatni, vagyis az olvasástechnikával párhuzamos szövegfeldolgozást segíti elő gyorsabb olvasás, hatékonyabb tanulás.

Skipping kereső olvasás : akkor használjuk, mikor egy szöveget nem akarunk végigolvasni, csak bizonyos szavakat, mondattöredéket stb.

Perifériás látás, fixációszélesség fejlesztése: az olvasás sebességének növelésében van szerepe. A látótér tágítása biztosítja, hogy egy pillantással minél többet lássunk meg a szövegből, anélkül, hogy a szemünk elmozdulna a fixációs pontról.

Jelen cikkem egy francia nyelvű feladatgyűjteményről szól jeux pour lire vite.

Bepillantás: így zajlott a ZEISS DriveSafe fejlesztése

A könyv bemutatásán kívül most és később további 2 írásomban sok-sok olyan játékot fogok bemutatni, amit magyarul is lehet játszani. Miért tartom fontosnak, hogy egy magyar fordításban nem kapható könyvről számoljak be? Azért, mert a Dinamikus olvasás ami inkább gimnazistáknak, fiatal felnőtteknek szól óta ez az első általam kézbevett könyv, ami az olvasástechnika fejlesztésére kínál gyakorlatokat, ráadásul nem sokkal az iskolába lépés utántól. Valamint gondolom, hogy többen beszélhetnek franciául olyanok, akiket érdekelhet ez a könyvecske, és motiváltak a beszerzésére.

A könyv a maga nemében hiánypótló, mert különböző szakmabeliek forgathatják egyszerre eredményesen: gyógypedagógusok, tanítók, nyelvtanárok és szülők is.

dinamikus látás fejlesztése fórumok, hogyan lehetne javítani a látást

Mindazok, akik az olvasástechnika gyakoroltatásához keresnek újabb, nem megszokott lehetőségeket. A francia nyelvű játékgyűjtemény célja az olvasás ízének a megtapasztaltatása. Szerzője gyakorló pedagógusként alkotta meg és próbálta ki frontális osztálymunka során a feladatait. A játékos feladatok egyszerűek és gyorsan elvégeztethetőek, élvezetesek gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

A gyermekeket játékosan vezeti el a kezdetleges olvasástól egy érett olvasástechnikáig 5. A soron való gyors áthaladáshoz csökkenteni dinamikus látás fejlesztése a fixációs pontokat. Az átlagolvasó soronkénti fixációval olvas, fixáció azonban nagyon meggyorsítja az olvasást. Sem a szótagolás, sem a betűzés többé már nem megengedett. Az értő olvasáshoz gyorsabban kell haladni a szó kimondásánál. Mi a célja? Dinamikus látás fejlesztése gyakorlatok rendszeres végeztetése valódi olvasóvá nevel.

Fejlesztő jellegű, de frontális osztálymunka során is használható. Kik számára szólnak?

Szemüveglencse-fejlesztés vezetéshez

Én olyan gyermekekkel próbáltam ki és használtam eredményesen az egyéni fejlesztés során, akiknek nem voltak betűtévesztései vagy csak minimális és azokkal külön foglalkoztunkklasszikus diszlexiás tünetei, ennek ellenére olvasási teljesítményük alulmaradt az egyéb tanulási teljesítményüktől, az olvasási tempójuk nagyon lassú volt és nem szerettek olvasni. Hogyan használjuk? A játékok használata egyszerű, nem igényel nagyobb előkészületeket egy-kettő igen, de akkor is megéri.

dinamikus látás fejlesztése a szemcseppek javulnak

Célszerű a gyermek olvasókönyvét vagy valamilyen aktuális tankönyvét használni, elősegítve az indirekt tanulást is. Ha a nebulónak házi feladatként egy 2 oldalas olvasmányt kell elolvasnia, akkor nem egy feladatot alkalmazunk az olvasmány végéig, hanem paragrafusonként változtatjuk a feladatokat. Ez színesíti a feldolgozást és minimalizálja a monotóniát. Mennyi időt vesz igénybe? Napi 10 perc rendszeres gyakorlás elegendő.

Egyéni fejlesztés vagy csoportmunka során hatékonyabb? Bizonyos játékok frontális osztálymunka során is eredményesen használhatóak, mások meg egyéni fejlesztésre alkalmasabbak.

Teljes tartalomjegyzék

Mely életkortól ajánlott? Második osztálytól használható. A magyar gyógypedagógiai gyakorlatban elterjedt szöveggyűjteményekhez és technikákhoz képest milyen pluszt nyújt?

dinamikus látás fejlesztése a látás kezelése plusz egy

A gyűjtemény gyakorlatai myopia vagy hyperopia kontraszt szerint nagymértékben tehermentesíti a gyereket, növeli a motivációt és alkalmazkodóképességet pszichés és szemmozgás egyarántcsökkenti a frusztrációt, az olvasással kapcsolatos szorongást, hiszen a játékok általában nem az olvasást mint komplex tevékenységet célozzák meg, dinamikus látás fejlesztése egy megfelelő tempójú, jó olvasástechnikához nélkülözhetetlen szemmozgás trenírozását és a vizuális észlelés fejlesztését.

A konkrét olvasás időtartama jelentősen lerövidül, a tevékenység az adott cél mentén átlátható a gyermek számára, belátható idő alatt elvégezhető, a szövegértés, -feldolgozás bonyolult és fáradtságos műveletét majdnem teljesen kizárja a fejlesztési cél érdekében ez most kifejezetten hasznos.

A feladatok játékossága, szokatlansága a gyakorlást jól megkülönbözethetővé teszi az iskolai tanulástól, a gyermekek nem egy olvasásóra folytatásaként élik meg. Trenírozzák a szemmozgást, és javítják az olvasástechnika minőségét. A gyermekek nagyon szeretik a szerepcserés olvasásokat, különösen kétszemélyes helyzetben díjazzák, és valahogy úgy értékelik, hogy a felnőtt tehermentesíti őket, osztozik a nehézségeikben.

Gyors eredményt ad, belátható időn belül mindenki számára nyilvánvaló a javulási tendencia. A feladatok kipróbáltan hatékonyak és szórakoztatóak. Játékok a könyvből Egy, kettő, három, négy vagy dinamikus dinamikus látás fejlesztése fejlesztése. A gyermek úgy olvassa végig az olvasmány adott részét, hogy csak a betűk számát mondja vissza vagy több. Hogy 4 nézel több ki 2te 2 kevély több ló 2? Itt a gy betű 2 betűnek karakternek számít, ezt tisztázzuk előre a gyermekekkel.

A feladattípus célja: fixációszélesség rugalmas változtatása, szóanalízis gyakoroltatása Megjegyzés: Nem alkalmas a játék hosszú olvasmányok feldolgozására, csupán egy bekezdésre alkalmazzuk.

ABC gyakorlása Az első játékos az olvasólapról elolvas egy a betűvel kezdődő szót. A következő ugyanezt teszi egy á betűvel kezdődő szóval. A játékosok igyekeznek az ábécé lehető legtöbb betűjével kezdődő szót találni.

A játék változata lehet, ha nem adott betűvel kezdődő szót dinamikus látás fejlesztése, hanem adott betűt tartalmazó szót. A feladattípus célja: ábécé begyakoroltatása, gyors pásztázás, jelváltoztatás következtében gyors adaptáció és megosztott figyelem fejlesztése, minden irányú, gyors, kereső szemmozgás trenírozása.

Megjegyzés: az ilyen típusú feladatok a vizuális észlelés mellett tornáztatják a szemizmokat és hozzászoktatnak a gyors szemmozgáshoz. Kérjük meg a gyermeket, hogy lehetőség szerint a figyelmük ne legyen feszült a szemizmokat tartsák lazán. Megváltoztatott szó A felnőtt elolvas egy kb.

A gyermek az olvasottakat szemmel követi. Olvasás közben a felnőtt megváltoztat egy vagy több látás plusz 4 mit jelent gyakorlottságtól függően rokon értelmű szavakra.

dinamikus látás fejlesztése látás mínusz 5 kg-nál

A gyermek a felolvasás végén jelzi a megváltoztatott szavakat. Szerepcsere lehetséges. Példa: Szenvedélyesen szerette a nagymamáját. Felolvasva: Nagyon szerette a nagymamáját.

A feladattípus célja: megfigyelőkészség- szókincs- emlékezet fejlesztése, szimultán együtthaladás.

~ IKT-használat SNI tanulókkal – nem csak pedagógusoknak

Cenzúra Egy sütőpapírra a felnőtt fekete foltokat rajzol, hogy kitakarjon bizonyos szótöredékeket. Később az olvasólapra helyezve a gyermeknek el kell olvasnia a szöveget, a hiányosságok ellenére.

  1. Kérdések - A tanulás módszerei
  2. Mi a látás-helyreállítási művelet neve
  3. Ebbe a csoportba azokat a gyerekeket soroljuk, akik ép értelmi képességűek, intelligenciájuk a normál övezetbe tartozik, esetenként kiemelkedő, és semmiféle érzékszervi fogyatékosságuk sincs.
  4. Szembetegség látáskárosodás
  5. Prosztata és látás
  6. Dihidroquercetin látás

Az előkészített másolópapírt további olvasmányokhoz is felhasználhatjuk. Egyáltalán nem szükséges, hogy teljesen illeszkedjen a sorokhoz. A feladattípus célja: alkalmazkodás fejlesztése, a kitakart szavak azonosítása a kontextus alapján szófelidézésolvasástechnika és szimultán szövegfeldolgozás gyakoroltatása. LIKE-olj, hogy értesülj az újabb cikkekről:.

Fontos információk